ÚOHS zpracoval sborník rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek v dopravě

ÚOHS zpracoval sborník rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek v dopravě

Zadávací řízení či nabídková řízení v oblasti dopravy patří k bezesporu k velice sledovaným tématům, ať už jde o zakázky na významné dopravní stavby, údržbu komunikací, nákupy vozidel nebo zajišťování dopravní obslužnosti v regionech.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravil sborník rozhodovací praxe v této oblasti za přibližně poslední dva roky, aby zvýšil povědomí zadavatelů i dodavatelů o této problematice a přispěl tak k dobré zadávací praxi.

Závěry vyjádřené v rozhodnutích zahrnutých do tohoto sborníku mají přitom mnohdy přesah a dopad i na zakázky mimo sféru dopravy a mohou být tedy aplikovatelné i na postupy zadavatelů v jiných odvětvích.

Případy obsažené ve sborníku jsou pro přehlednost rozčleněny do jednotlivých věcně příbuzných témat odpovídajících tomu, co bylo předmětem přezkumu ze strany ÚOHS v jednotlivých správních řízeních, a to od zadávacích podmínek, přes vysvětlení a změny dokumentace, hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti, až po vyloučení dodavatelů nebo nezákonné dělení zakázek. Zvláštní část je věnována také postupu při zadávání veřejných služeb v přepravě cestujících. Každé odkazované rozhodnutí ÚOHS zahrnuté do tohoto sborníku obsahuje ve svém nadpisu rovněž hypertextový odkaz na jeho úplné znění zveřejněné ve sbírce rozhodnutí nacházející se na internetových stránkách ÚOHS.

Zdroj informací

ÚOHS a NejBusiness.cz

Datum

17. prosince 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1207 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál