Ministři zemědělství a rybolovu EU se dohodli na rybolovných právech na příští rok

Ministři zemědělství a rybolovu EU se dohodli na rybolovných právech na příští rok

Rada ministrů se dohodla na rybolovných kvótách pro dotčené členské státy ve vodách Unie a v některých vodách mimo Unii pro rok 2023. Ministři také zhodnotili aktuální situaci na zemědělských trzích v souvislosti s válkou na Ukrajině a upozornili na náročné přípravy na straně zemědělců i platebních agentur při uvádění Strategických plánů společné zemědělské politiky do praxe. Poslední Rada ministrů zemědělství a rybolovu za českého předsednictví se konala od neděle a předsedal jí ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

„Debata o rybolovných právech spadá každoročně na prosinec, a i letos byla velmi náročná. Jsem proto rád, že se nám podařilo najít shodu, která je v souladu s víceletými plány a hlavně s vědeckými doporučeními. Zdroje ryb nejsou neomezené a naším úkolem je cenné druhy i ekosystémy chránit, a zároveň zachovat socioekonomickou stabilitu rybářů,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Na dohodě odborníci z pracovní skupiny v minulých měsících intenzivně pracovali, na Radě pak došlo i k politické shodě. Dohodnuté kvóty se vztahují lov ve vodách EU a některých mimounijních, resp. v Atlantiku a Severním moři a dále ve Středozemním a Černém moři pro rok 2023 a v případě hlubinných populací pro roky 2023 a 2024. Česká republika jako vnitrozemský stát po celou dobu vystupovala jako nestranný moderátor s cílem zajistit udržitelnost rybích populací i socioekonomické aspekty.

Ministři také pravidelně sledují situaci na zemědělských trzích, nyní zejména po ruské invazi na Ukrajinu. Od letošního února je socioekonomická situace v Evropě válkou výrazně ovlivněna. Vývozu zemědělských komodit z Ukrajiny výrazně pomohly tzv. solidarity lanes, kterým se české předsednictví intenzivně věnovalo. Kromě nárůstu cen energií je situace náročná především v odvětví krmiv a hnojiv, hlavně v jejich zajištění a cenové dostupnosti. Na minulém jednání Evropská komise navrhla možná řešení vysokých cen a dostupnosti hnojiv. Členské státy se shodly, že vhodnější je řešení na unijní úrovni než přenesení povinnosti na jednotlivé členské státy. Nabízí se využít například krizovou zemědělskou rezervu.

Na programu Rady byla také nová společná zemědělská politika, která začne platit už od 1. ledna 2023. Zbývá tedy už jen pár týdnů na schválení národní legislativy, nastavení IT systémů a detailní seznámení zemědělců s novými pravidly a podmínkami. Zemědělce i státní správu tak nyní čeká náročné období. Evropská komise (EK) už schválila strategické plány téměř všech členských států, což je důležité pro dokončení všech příprav a přijmutí vnitrostátních předpisů a kontrolních systémů.

„Jsem rád, že se nám podařilo nastavit Strategický plán společné zemědělské politiky pro Českou republiku. Dokument detailně popisuje oblasti, do kterých rozdělíme v průběhu pěti let 200 miliard korun. Jsem přesvědčený, že jsme našli vyvážený kompromis, který pomůže krajině, zlepší stav vody i půdy a reálně posílí lokální produkci potravin. Plán teď musíme uvést v život, jsme připraveni zemědělcům s tím pomoci,“ uvedl ministr Nekula.

Prioritou českého předsednictví v zemědělství je i udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin. Komise předložila návrh na snížení pesticidů v Unii o 50 % a během českého předsednictví se intenzivně projednával. Státy se shodly, že potravinové zabezpečení by mělo zůstat hlavním cílem zemědělství a že cíle snižování by neměly narušovat produkci, a tím zvyšovat závislost na dovozu potravin. Je vhodné, aby se o cílech snižování rozhodovalo s ohledem na individuální výchozí pozici a pokroky jednotlivých států. Je také nutné zajistit větší dostupnost nechemických alternativ, aby bylo možné cíle plnit. České předsednictví navrhlo první kompromisní dokument k tomuto tématu a předá jej Švédsku, které předsednictví převezme. Debaty tak budou ještě pokračovat.

Dalším tématem poslední Rady ministrů zemědělství v tomto roce byly dobré životní podmínky zvířat (welfare). Evropská komise se i na základě zájmu veřejnosti zavázala zhodnotit a přepracovat stávající legislativu v této oblasti do konce roku 2023. EK proto zveřejnila dokument „Fitness Check“, který hodnotí současné právní přepisy pro ochranu zvířat. Dokument uvádí, že současná legislativa zlepšila welfare zvířat ve srovnání s obdobím před jejich přijetím, nicméně stále umožňuje některé postupy, které nejsou pro zvířata vhodné, a které nejsou v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. „Přísnější podmínky, než udává v péči o hospodářská zvířata evropská legislativa, má i Česká republika. Dlouhodobě podporujeme postupné zlepšování dobrých životní podmínek zvířat. Už v roce 2019 jsme zakázali chov zvířat pro produkci kožešin, chov nosnic v obohacených klecích u nás nebude možný od roku 2027. Jsme připraveni řídit se vědeckými poznatky a ve zlepšování jít ještě dál,“ řekl Zdeněk Nekula.

Ministři řešili také zeměpisná označování a režimy jakosti potravin, jejich podpora a propagace režimů jakosti je důležitá. Evropská komise letos v březnu předložila návrh na úpravu pravidel, aby se posílil systém zeměpisných označení a zkrátila doba potřebná k jejich zápisu. Jde o opatření, která povedou ke zjednodušení a modernizaci systému. Česká republika má zapsáno několik desítek evropských značek kvality, např. České pivo, Pardubický perník nebo Pražskou šunku.

Ministr Zdeněk Nekula se v Bruselu také setkal na pracovním jednání s italským ministrem zemědělství Francescem Lollobrigidou a švédským protějškem Peterem Kullgrenem, kterému pomyslně předal předsednickou štafetu na další půlrok.

Zdroj informací

Ministerstvo zemědělství a NejBusiness.cz

Datum

15. prosince 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Zajímavosti a tiskové zprávy

5. července 2024

Výroba vozidel v Česku nadále roste

V České republice bylo v prvních pěti měsících vyrobeno 651 935 osobních vozidel. To je téměř o 10 % víc...

30. června 2024

Největší fotovoltaický střešní projekt v Česku: V CTParku Bor na Plzeňku

Přední evropská developerská společnost CTP vybudovala bez využití finanční dotace dosud nejrozsáhlejší...

13. června 2024

Skanska uvádí na trh novou lokalitu, Habitat Malešice nabídne multifázový projekt s více než 1 000 byty

Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

Reklama

Page generated in 1.3024 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál