ÚOHS povolil ve zjednodušených řízeních spojení v oblasti zdravotnictví a informačních technologií

ÚOHS povolil ve zjednodušených řízeních spojení v oblasti zdravotnictví a informačních technologií

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušených správních řízeních dvě spojení soutěžitelů. V obou případech konstatoval, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabyla právní moci.

V prvním případě Úřad povolil společnostem PHF Senatorium, a. s., a Medica Healthworld, a. s., spojení, v jehož důsledku mají získat možnost společně kontrolovat společnost Chronicare Group, a. s.

Ke spojení soutěžitelů dochází v oblasti zdravotnictví, zejména v oblasti poskytování následné a dlouhodobé intenzivní péče. Společnost PHF Senatorium je holdingová společnost, která působí prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti poskytování dlouhodobé lůžkové zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních (v tzv. léčebnách dlouhodobě nemocných). Společnost Medica Healthworld spolu se svými dceřinými společnostmi zajišťuje specifické komunikační, reklamní či vzdělávací činnosti a strategie v oblastech souvisejících se zdravím. Společnost Chronicare Group provozuje síť nestátních zdravotnických center následné a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče.

Druhým rozhodnutím Úřad povolil singapurské společnosti Merseyside Asia Holdings I Pte. Ltd ze skupiny spadající pod KKR & Co. Inc. nabytí nepřímé výlučné kontroly ve společnostech Ness Europe Technologies, B.V., a Jersey Holding Corporation.

Skupina KKR působí zejména v oblastech finančních a kapitálových trhů, informačních a komunikačních technologií, zdravotnictví, environmentálních projektů, realit, energetiky nebo dopravní či komunikační infrastruktury.

Nabývané společnosti Ness Europe Technologies, B.V., a Jersey Holding Corporation jsou aktivní v poskytování služeb v oblasti informačních technologií, zejména v oblasti systémové integrace, vývoje aplikací a softwarových produktů a digitálních platforem.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

1. prosince 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2451 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál