Předseda ÚOHS potvrdil rozhodnutí o protisoutěžním jednání Asociace jazykových škol

Předseda ÚOHS potvrdil rozhodnutí o protisoutěžním jednání Asociace jazykových škol

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil, že Asociace jazykových škol, z. s., se dopustila protisoutěžního jednání, změnil však dobu trvání přestupku a první stupeň nyní bude muset opětovně rozhodnout o výši pokuty.

Předseda ÚOHS rozhodoval o rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutí z června letošního roku, podle kterého se Asociace jazykových škol (dále jen Asociace), která sdružuje přibližně 40 jazykových škol, dopustila protisoutěžního jednání, když stanovila minimální přípustnou cenu za jednu hodinu výuky cizích jazyků určenou pro výběrová řízení na poskytování služeb jazykového vzdělávání, tuto cenu uveřejnila a uplatňovala vůči svým členům a prosazovala u zadavatelů veřejných zakázek.

Podle Úřadu mělo jednání přímý dopad na hospodářskou soutěž probíhající na relevantním trhu služeb jazykového vzdělávání na území České republiky a zákazníky těchto služeb, jelikož v jeho důsledku byla podstatně omezena vzájemná konkurence mezi členy sdružení, respektive ovlivněny základní parametry soutěže mezi nimi, a byla ovlivněna hospodářská soutěž mezi poskytovateli služeb jazykového vzdělávání.

Předseda Mlsna ve svém rozhodnutí korigoval časové vymezení přestupku, a to tak, že k jednání docházelo v období od 13. 10. 2017 do 16. 1. 2020, zatímco v původním rozhodnutí byl počátek stanoven už na 21. 4. 2017. Dle předsedy Úřadu totiž ze shromážděných podkladů nebylo možné bez důvodných pochybností uzavřít, že již od dubna 2017 vytýkané jednání naplňuje všechny pojmové znaky zakázaného rozhodnutí sdružení soutěžitelů, jak to vyžaduje judikatura.

Vzhledem ke zkrácení délky přestupku a nedostatečnému odůvodnění způsobu výpočtu pokuty bylo nutno zrušit uloženou pokutu, ačkoliv o spáchání přestupku nemá druhostupňový orgán žádné pochybnosti.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

22. listopadu 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1738 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál