Každé páté úmrtí v ČR mají na svědomí cigarety

Každé páté úmrtí v ČR mají na svědomí cigarety

Už tento čtvrtek oslavíme tradiční Mezinárodní nekuřácký den – a jak zvyk káže, při této příležitosti se vždy hodí připomenout si závažné důsledky kouření i strategie, kterými se dají co nejefektivněji snižovat. Komplikace spojené s kouřením si totiž v Česku vyžádají průměrně 16 až 18 tisíc lidských životů ročně, a jde tudíž o jedny z největších zabijáků. Trh s tabákem a nikotinem se v posledních letech razantně proměnil a mnozí odborníci jsou toho názoru, že alternativy mají pro ty, kteří chtějí odvykat, smysl. Konkrétní strategie pro odvykání by ale lidé měli vždy konzultovat s adiktologickými odborníky.

Hřbitovy plné kuřáků?

Na dlouhodobě vysokou míru kouření klasických cigaret upozornilo i Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve Zprávě o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021. Varuje hlavně před komplikacemi, které užívání cigaret provází a které mají v mnoha případech až fatální důsledky.

„Na nemoci způsobené kouřením ročně zemře cca 16–18 tis. osob, což je zhruba pětina všech úmrtí v ČR,“ uvádí Pavla Chomynová, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS). Dodává, že v Česku je taktéž vysoká nemocnost, co se týče onemocnění typu rakoviny, kardiovaskulárních nemocí a onemocnění dýchací soustavy. Ve všech případech jde o choroby, jejichž vývoj a průběh velmi negativně ovlivňuje právě kouření cigaret.

V návaznosti na závažná zjištění NMS vypracovalo doporučení určené zejména těm, kdo udávají směr národní politice v oblasti tabáku, nikotinu a souvisejících výrobků. „Doporučujeme především zvýšit informovanost spotřebitelů o nižší rizikovosti alternativních tabákových a nikotinových výrobků v porovnání s kouřením klasických cigaret a zakomponovat informaci o jejich nižší rizikovosti v porovnání s kouřením do zdravotních varování u alternativních výrobků,“ dodává Chomynová.

Správná cesta je snižování rizik

Jsou opravdu tabákové a nikotinové alternativy klasických cigaret schopny při odvykání pomoci? Odpověď možná skýtá adiktologická metoda tzv. harm reduction (HR). Jde o přístup, který zjednodušeně řečeno spočívá v postupném snižování rizik. U jedinců, kteří nejsou motivováni k abstinenci, spočívá ve snižování či minimalizaci rizik užívání návykových látek. Může jít o užívání pervitinu, alkoholu, ale stejně tak i tabákových nebo nikotinových výrobků.

„Příliš restriktivní nebo naopak liberální politika v oblasti závislostí není funkční. Příklady potvrzující toto tvrzení najdeme nejen v historii, ale i v současném výzkumu na poli adiktologie. Přístup a trend, který reflektuje nejnovější vědecké poznatky, je založen na evidence-based přístupu,“ věří Ladislav Dékány, odborný garant Národní linky pro odvykání 800 350 000, která odvykajícím poskytuje telefonické poradenství. Připomíná, že tabákové a nikotinové výrobky se rozlišují podle jejich rizikovosti pro uživatele. Všechny tyto výrobky naopak spojuje různý obsah nikotinu, tedy látky, která vyvolává závislost.

„Většina odborníků se shoduje, že nejrizikovějším nikotinovým výrobkem je klasická tabáková cigareta. To je dané zejména tím, že u nich dochází k nedokonalému spalování tabáku, tvorbě karcinogenů, rakovinotvorného dehtu a dalších zdraví škodlivých látek. Rizikovost nikotinových výrobků určuje nejen obsah nikotinu, ale také ostatní látky obsažené v nikotinových výrobcích, případně látky, které procesem užívání vznikají. Proto za méně rizikové výrobky považujeme zahřívaný tabák, různé druhy bezdýmného tabáku, jako je šňupací a žvýkací tabák, nebo elektronické cigarety,“ vysvětluje Dékány.

Alternativy uznává i vládní strategie

V souladu s přístupem harm reduction je tedy méně rizikové, pokud kuřák, který neplánuje s kouřením přestat, přejde na některou z méně rizikových alternativ. Každý nikotinový výrobek s sebou nese určitou míru rizika, většinou je však řádově menší. Tento přístup je podporován i v připravovaném vládním Akčním plánu politiky v oblasti závislosti na období 2022 až 2025.

Národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil dokonce poukazuje na nutnost analýzy trhu a případné zavedení menší spotřební daně u méně rizikových nikotinových výrobků. To by mohlo podpořit přechod uživatelů z více rizikových forem na méně rizikové a snížit výdaje na zdravotní péči. Podobné úvahy mají podporu i u dalších významných osobností české adiktologické obce.

„Aby nikotinové alternativy tabákových výrobků motivovaly kuřáky k přechodu od klasických cigaret k méně rizikovým výrobkům, musí splňovat několik podmínek. Je zapotřebí, aby byly pro kuřáky atraktivní, vč. např. příchutí. Měly by být také biologickým a ekonomickým substitutem. To znamená dodat nikotin v dostatečném množství a být ekonomicky výhodnější než více rizikové výrobky,“ podotýká epidemiolog Viktor Mravčík, poradce národního koordinátora pro protidrogovou politiku.

Snahy odborníků však často naráží na agresivní marketing nikotinových výrobců, kteří takto míří hlavně na cílovou skupinu nezletilých uživatelů. Proto nelze opomínat, že jistá míra regulace, např. v podobě věkového omezení prodeje, je stejně důležitým prvkem zodpovědné státní politiky jako další efektivní opatření.

Zdroj informací

Národní linka pro odvykání a NejBusiness.cz

Datum

16. listopadu 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

13. června 2024

Skanska uvádí na trh novou lokalitu, Habitat Malešice nabídne multifázový projekt s více než 1 000 byty

Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

Reklama

Page generated in 1.198 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál