Dun & Bradstreet zhoršil výhled Číny

Dun & Bradstreet zhoršil výhled Číny

„V pevninské Číně aktuálně panuje značná nejistota ohledně očekávaných výnosů. Investorům, kteří se vyhýbají riziku, doporučujeme, aby se chránili před možnými ztrátami. Celkový výhled země má v krátkodobém horizontu zhoršující se tendenci, která souvisí s budoucností technologických společností,“ uvádí se ve zprávě nadnárodního leadera v oblasti analýzy obchodních dat Dun & Bradstreet, ve které pravidelně mapuje investiční klima jednotlivých zemí světa.

Rating pevninské Číny se aktuálně nachází na hodnotě DB4a, tedy v kategorii středního rizika návratnosti investice. Přesto, že čínská ekonomika ve 3. kvartálu rostla o něco rychleji, než se očekávalo, dlouhotrvající propad trhu s nemovitostmi, přísná politika nulové tolerance onemocnění COVID-19, globální recese, stejně jako kroky Spojených států amerických vyvolávají obavy ohledně oživení země.

Spojené státy nedávno omezily vývoz některého zboží do pevninské Číny. Týká se to hlavně čipů a polovodičů. Cílem USA je – souborem opatření, která byla představena nedávno – omezit přístup Pekingu k americkému know-how a technologiím. Zároveň USA vytvořily seznam čínských společností, do kterých mají americké firmy zakázané cokoliv dodávat. Tento krok, který se jeví jako jedna z největších změn v politice Spojených států směrem v pevninské Číně za poslední tři desetiroční, může výrazně narušit, už i tak výrazně narušené dodavatelské řetězce v celém sektoru polovodičů.

Negativně se v případě vyhlídek pevninské Číny jeví i fakt, že čínská měna se za poslední období dostala oproti dolaru na svoji nejnižší úroveň od roku 2008. Druhá největší ekonomika světa tak už byla donucena přistoupit k vládním opatřením – iniciovala například kroky vedoucí k zajištění dostatečných dodávek uhlí pro podniky v důsledku vysokých cen energií, v případě realitní krize tamní vláda oznámila nová opatření na podporu nákupu nemovitostí a dokončení realitních projektů.

Oficiální čísla hovoří, že hospodářský růst pevninské Číny by měl za tento rok dosáhnout 5,5 procenta. Report Dun & Bradstreet však uvádí, že toto číslo je pravděpodobně nerálné.

Co je D&B Indikátorů rizikovosti zemí:

D&B Indikátor rizikovosti zemí poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let.

Politické riziko

Situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí.

Komerční riziko

Neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí.

Makroekonomické riziko

Míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzi obchodních příležitostí.

Externí riziko

Stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky.

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko, než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic
DB2 – nízké riziko návratnosti investic
DB3 – mírné riziko návratnosti investic
DB4 – střední riziko návratnosti investic
DB5 – vysoké riziko návratnosti investic
DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic
DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic

Zdroj informací

Dun & Bradstreet a NejBusiness.cz

Datum

11. listopadu 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1191 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál