Známe vítěze soutěže Ambasador kvality České republiky za rok 2022 i laureáty personálních ocenění

Známe vítěze soutěže Ambasador kvality České republiky za rok 2022 i laureáty personálních ocenění

Česká společnost pro jakost je nejen uznávaným vzdělávacím centrem a autoritou v oblasti systémů managementu. Jejím posláním je také oceňovat subjekty – tj. jednotlivce i organizace, které kvalitu šíří, kvalitou žijí a aktivně se zasazují o její implementaci. Každoročně tak uděluje tituly Ambasador kvality České republiky, Manažer kvality roku, Cenu za návrat do života, Cenu Františka Egermayera či Cenu Anežky Žaludové. Letos byly všechny výsledky odtajněny 7. listopadu.

Tradičně jsou ceny slavnostně předávány v rámci galavečera, který je součástí konference Dny kvality. Letošní ročník konference se konal 7. až 8. listopadu v Hotelu Clarion Congress Hotel Prague v Praze 9.

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková při příležitosti zveřejnění výsledků uvádí: „Jsme velice potěšeni, že i navzdory ne zcela příznivým okolnostem a přetrvávající atmosféře nejistoty, jsou organizace, které si drží vysoký standard řízení a kvalitu vnímají jako svoji konkurenční výhodu. Oceňujeme odvahu pochlubit se svými přístupy a novinkami v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a inovací, a dát tak dalším subjektům příklad hodný následování a důvod k optimismu.“

Ambasador kvality České republiky 2022: firma Edwards, s.r.o a Praha 14, Úřad městské části Praha 14

Ocenění Ambasador kvality České republiky v podnikatelském sektoru získala společnost Edwards, s.r.o. Ve veřejném sektoru si titul odnesla Praha 14, Úřad městské části Praha 14.

Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky se stala pro rok 2022 společnost Edwards, s.r.o., globální lídr v oblasti vakua a snižování emisí. Společnost Edwards je součástí skupiny Atlas Copco Group.

V organizaci probíhá vývoj a výroba vakuových vývěv. Jedná se o vysoce přesnou výrobu s nadstandardními požadavky na čistotu výrobního prostředí, dodávky dílů a kvalitu výrobků samotných. Hodnotitelé pozitivně vnímali zejména důraz na inovace a kvalitu, propracovaný systém interního firemního vzdělávání s výrazným zaměřením na oblast kvality – např. pořádání Dnů kvality v rámci organizace. Společnost Edwards, s.r.o. dlouhodobě spolupracuje se středními a vysokými školami v regionu formou grantových a stipendijních programů. Zástupci společnosti Edwards se pravidelně věnují i přednáškám na technicky zaměřených vysokých školách.

Vítězem ceny Ambasador kvality České republiky ve veřejném sektoru se stala Praha 14, Úřad městské části Praha 14.

Úřad městské části Prahy 14 je jednou z českých municipalit, která má kvalitu a spokojenost občanů na prvním místě. Hodnotitelé ocenili zejména vysoký důraz na digitalizaci činností úřadu a funkční systém managementu kvality. Úřad se může pyšnit také propracovaným způsobem hodnocení spokojenosti zákazníků – občanů a zaměstnanců, dobrými výsledky z těchto průzkumů a prací s nimi. Rovněž společenská odpovědnost má na úřadu vysokou prioritu a zejména environmentální pilíř obsahuje mnoho aktivit, díky kterým úřad dosahuje řady úspěchů v péči o životní prostředí na Praze 14.

Cena je Ambasador kvality je určená organizacím bez rozdílu velikosti a sektoru, které nejen nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, ale které se navíc chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality.

K vyhlášeným výsledkům cen Ambasador kvality ČR výkonný ředitel České společnosti pro jakost Petr Koten říká: „Gratuluji oceněným organizacím. Uspět v soutěži mohou jen ti nejlepší. Organizace v rámci hodnocení dokladují aktivity na propagaci kvality, podporu inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů a zásad udržitelného rozvoje v podnikání. Při hodnocení se přihlíží i k ekonomickým výsledkům, nastaveným procesům a přístupům ke kvalitě.“

Ambasador kvality České republiky patří k soutěžím, které sice nejsou administrativně náročné, ale firmám nasazují laťku vysoko. Jde zde o výsledky a realitu, s jakou je kvalita ve všech svých ohledech naplňována. Pro postup mezi finalisty je nutné dosáhnout bodového skóre alespoň z 80 %.

Cena za návrat do života

Cenu získala obecně prospěšná společnost PROSAZ, z.ú.

PROSAZ poskytuje sociální služby v oblasti osobní asistence, pečovatelských služeb a noční pohotovostní služby. PROSAZ usiluje o to, aby zdravotně postižení mohli žít plnohodnotný život v majoritní společnosti. POSAZ nabízí osobní asistenci a zdravotní péči 24 hodin denně na zavolání ve formě terénních a pobytových služeb a umožňuje zdravotně postiženým osobám zaměstnání ve vlastní ekonomicky soběstačné chráněné dílně.

CZECH MADE

CZECH MADE je tradiční značkou kvalitních výrobků a služeb. Vyjadřuje, že výrobek nebo služba byly ověřeny nezávislou organizací a splňují kritéria stanovená špičkovými odborníky.

Firmám dává možnost nezávisle ověřit kvalitu a dokladovat tím svoji péči o maximální jakost výrobku nebo služby a tím pozitivně budovat image firmy. Spotřebitelům usnadňuje orientaci na trhu. Značka Czech Made je od prvopočátku součástí Národního programu Česká kvalita, programu podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb.

Právo užívat značku kvality CZECH MADE na své výrobky získaly nově dvě společnosti:

ELETH company s.r.o. je česká rodinná firma zabývající se výrobou modulárních staveb na klíč pod značkou Moduliving. Modulární stavby Moduliving jsou bydlením, které je dostupné téměř pro každého. Pyšní se dosahováním vysoké kvality, užitné hodnoty a implementací inovativních a chytrých řešení

SOLODOOR a.s. patří mezi největší české firmy zabývající se výrobou interiérových dveří a obložkových zárubní v široké škále nejrůznějších typů a specializací. Ve výrobě jsou využity pokročilé prvky robotizace, vysoké automatizace a velmi kvalitní materiály. Výsledkem jsou designově jedinečné a vysoce kvalitní interiérové dveře s vysokou přidanou hodnotou.

Personální ocenění: ti, kdo vytváří trendy

Laureáti personálních ocenění jsou podle předsedkyně ČSJ Eleny Stibůrkové pečlivě vybíráni a důsledně hodnoceni. Jedná se o jedince, kteří svým přístupem ke kvalitě překračují hranice oboru a svou aktivitou tak obohacují celou komunitu odborné veřejnosti. „Oceněné osobnosti jsou lídry ve svém oboru a často díky celoživotnímu zapojení do odborné problematiky nám svým odhodláním ukazují cestu. Jsou to lidé, kteří tvoří určitý trend, o kvalitě uvažují neotřele a vždy nachází prostor pro to, jak ji propojit s každodenní praxí,“ upozorňuje Elena Stibůrková.

Manažer kvality roku

Manažerem kvality pro rok 2022 se stala Zuzana Šidlichovská ze společnosti JABLOTRON SECURITY a.s. Pozici manažera kvality zastává více než 10 let. V rámci svojí činnosti se zaměřuje zejména na vedení projektů zlepšování systému managementu kvality, digitalizaci agend, nastavování kontrolních mechanismů a dále systémovému nastavení pravidel GDPR.

Společnost JABLOTRON SECURITY a.s. se zabývá střežením objektů a vozidel na celém území České republiky. Je součástí českého holdingu Jablotron, tradičního výrobce alarmů a zabezpečovací techniky.

Ocenění určené fyzickým osobám si klade za cíl ohodnotit výsledky manažerů kvality, veřejně je prezentovat, a poskytnout tak následování hodný příklad dalším odborníkům na těchto pozicích. Cena Manažer kvality roku je udělována v návaznosti na mezinárodní cenu European Quality Leader vyhlašovanou Evropskou organizací pro kvalitu.

Cena Anežky Žaludové

Držitelem ceny byl vyhlášen Miroslav Jedlička, čestný předseda České společnosti pro jakost.

Miroslav Jedlička se podílel na vývoji prvních kurzů pro manažery kvality a auditory kvality v České republice. Aktivně působil jako lektor kurzů a auditor v oblasti systémů managementu kvality. Podílel se na odborné náplni konferencí České společnosti pro jakost. Aktivně rozvíjel spolupráci mezi Českou společností pro jakost a Slovenskou společností pre kvalitu. Byl členem Rady kvality ČR; v této souvislosti byl významným propagátorem a signatářem Charty kvality ČR. Nadále neformálně spolupracuje s Českou společností pro jakost v oblasti nástrojů kvality.

Prestižní ocenění je určené osobnostem, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi.

Čestný člen České společnosti pro jakost

Členové České společnosti pro jakost na návrh předsednictva odsouhlasili na 24. sjezdu udělení čestného členství následujícím osobnostem:

Čestnými členy se stali:

Ing. Eva Šírová, Ph.D., Technická univerzita Liberec
Ing. Milan Dufek, ŠKODA AUTO a.s.

Čestnými členy jsou jmenovány osobnosti z řad členů České společnosti pro jakost, které mají mimořádné zásluhy o její rozvoj.

Cena Františka Egermayera

Cena je udělována studentům, kteří píší svoje odborné práce v oblasti kvality a systémů řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Vítězi kategorií se stali:

Kategorie Odborné práce na středních a vysokých školách:

Poster

Oceněny byly dvě práce studentů z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Mezigenerační spolupráce v éře digitálních technologií pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D.

Ocenění získali:

• Marcela Mazancová (autorka)
• Jan Dvořák a Jana Richterová (spoluautoři)

Semestrální práce

Kolektiv studentů (Mazánková Markéta, Vait Filip, Varga Lukáš) z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Mezigenerační spolupráce v éře digitálních technologií pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D.

Podcast

Alexandra Rojas z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Mezigenerační spolupráce v éře digitálních technologií pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D.

Bakalářská práce – Radek Stůj z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Rizikové faktory v organizacích s ohledem na produkty, údržbu a sklady. Vedoucím práce byla Ing. Věra Pelantová, Ph.D.

Diplomová práce – První cenu získaly dvě diplomové práce

Jan Střeleček z Českého vysokého učení technického za práci Hodnocení průmyslového podniku pomocí Modelu excelence. Vedoucím práce byla Ing. Barbora Stieberová, Ph.D.

Anita Vaňová z Technické univerzity v Liberci za práci Aplikace Lean Six Sigma ve vybraném podniku. Vedoucím práce byla Ing. Evy Šírová, Ph. D.

Zdroj informací

Česká společnost pro jakost a NejBusiness.cz

Datum

10. listopadu 2022

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Doporučujeme

Zajímavosti a tiskové zprávy

5. července 2024

Výroba vozidel v Česku nadále roste

V České republice bylo v prvních pěti měsících vyrobeno 651 935 osobních vozidel. To je téměř o 10 % víc...

30. června 2024

Největší fotovoltaický střešní projekt v Česku: V CTParku Bor na Plzeňku

Přední evropská developerská společnost CTP vybudovala bez využití finanční dotace dosud nejrozsáhlejší...

13. června 2024

Skanska uvádí na trh novou lokalitu, Habitat Malešice nabídne multifázový projekt s více než 1 000 byty

Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

Reklama

Page generated in 1.416 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál