Sdílení dat přinese lepší zdravotní péči a zvýší konkurenceschopnost firem

Sdílení dat přinese lepší zdravotní péči a zvýší konkurenceschopnost firem

Digitální agenda je jednou z priorit českého předsednictví. Na konferenci EU Secure and Innovative Digital Future v Praze se proto sešli odborníci, aby diskutovali o nových výzvách v neustále se měnícím světě. Zásadním tématem je volný pohyb dat, který je klíčový pro konkurenceschopnost firem v digitální éře.

Konference se mimo dalších hostů zúčastnil také Jaromír Hanzal, CEO Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT), člena DIGITALEUROPE, který hovořil právě o důležitosti správně nastavené regulace, která má myslet jak na jednotlivce, společnosti i veřejný zájem. Proto by volný pohyb dat by neměl být omezen v rámci společného evropského trhu. Zlepšuje konkurenceschopnost evropských ekonomik a má pozitivní vliv na kvalitu života občanů.

Malé a střední firmy mohou těžit ze sdílení dat

V posledních letech dochází ke snižování obchodních bariér napříč Evropou. Opětovný návrat k lokálnímu spravování a uchovávání dat by znamenalo pro firmy nutnost budovat na míru šité architektury pro ukládání dat, aby byly v souladu s lokálními pravidly. Velcí giganti ovšem disponují většími rozpočty než malé firmy. Tudíž to napomáhá monopolům velkých firem a snížení konkurence schopnosti firem menších, a tím menší výběr a méně kvalitní služby pro zákazníky.

„Otázkou je, zda budeme mít více startupů a inovací v tomto regulovaném prostředí. Neměli bychom házet klacky pod nohy malým a středním společnostem. Sdílení dat je i pro ně zásadní. Nemají však kapacity na to si složité regulace nastudovat nebo najímat lidi pro jejich výklad. Přitom pouze 8 % evropských malých a středních firem podniká ve více než jedné zemi. Je nezbytné návrhy podrobně a kvalitně prodiskutovat,“ říká Jaromír Hanzal.

Sdílení dat ve zdravotnictví přinese lepší zdravotní péči

Především sami občané by měli mít možnost rozhodovat, jak bude nakládáno s jejich daty. Například zda chtějí být součástí platforem, které sdílení dat vyžadují. Odmítání sdílení dat ve zdravotnictví však vede ke snížení efektivity a omezení možností zlepšení zdravotní péče jako takové.

Hanzal dodává: „Když dostanu například v Itálii infarkt, tak chci být léčen na základě svých údajů. Nerad bych, aby se lékař musel rozhodovat bez mé zdravotní historie. Vezměte si, že v současnosti jsou u nás miliony uprchlíků z Ukrajiny, kteří mají tu výhodu, že se dostanou ke svým zdravotním údajům. Jelikož jsou uložena na cloudu, tak je i přes tuto těžkou situaci mohou mít k dispozici.“

Data jsou cenným artiklem dnešní doby a měla by existovat ochrana a omezený přístup k nim. Na druhou stranu bychom ale neměli bránit rozvoji evropských firem a vědeckých institucí, které mohou ze sdílení dat těžit a mít tak pozitivní dopad právě na evropskou společnost.

Zdroj informací

Asociace pro aplikovaný výzkum v IT a NejBusiness.cz

Datum

6. listopadu 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.4265 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál