Specialisté na boj s kartely rokovali v Praze

Specialisté na boj s kartely rokovali v Praze

V rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie hostil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Praze ve dnech 25. a 26. října 2022 zasedání pracovní skupiny Evropské soutěžní sítě (European Competition Network – ECN) pro problematiku kartelových dohod.

Evropská soutěžní síť slouží ke koordinaci činnosti národních soutěžních úřadů členských států Evropské unie a Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Jednání se účastní i soutěžní úřady zemí Evropské zóny volného obchodu. Pracovní skupina Kartely přitom patří v rámci ECN k nejvýznamnějším.

Jednání zahájil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna, jenž hovořil o obtížné ekonomické situaci, která zvyšuje nároky i na soutěžní autority. „V těchto turbulentních časech nesmíme rezignovat na naši hlavní roli – odhalování kartelových dohod, které odsávají peněžní prostředky z veřejných rozpočtů a poškozují koncové spotřebitele. Za Úřad pro ochranu hospodářské soutěže mohu potvrdit, že detekce kartelů, a především kartelů mezi uchazeči o veřejné zakázky, zůstává naší hlavní prioritou,“ uvedl předseda ÚOHS.

V rámci jednání byly prezentovány a projednávány aktuální případy řešené jednotlivými soutěžními úřady. Velká pozornost byla věnována také zakázaným dohodám způsobilým narušit soutěž prostřednictvím ovlivňování pracovního trhu (tzv. no poach agreements), například dohody o nepřetahování si zaměstnanců nebo platových či jiných pracovních podmínkách.

Podstatná část programu se pak týkala chystané revize ECN manuálu pro program leniency (shovívavosti), což je jeden z hlavních nástrojů soutěžních úřadů pro odhalování kartelových dohod. Na základě tohoto programu mohou získat účastníci kartelových dohod, kteří protisoutěžní jednání nahlásí soutěžnímu úřadu, úplnou nebo částečnou imunitu před trestem pokuty.

Právě institut leniency byl také předmětem závěrečné diskuze, podobně jako zhodnocení využívání směrnice o náhradě škody způsobené protisoutěžním jednání, respektive jejích transpozic do právních řádů jednotlivých členských států.

Pražské jednání pracovní skupiny ECN Cartels potvrdilo důležitost výměny praktických zkušeností mezi soutěženími úřady, což přispívá k efektivnějšímu vymáhání soutěžních pravidel.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

31. října 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0707 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál