Bartoš podepsal deklaraci o podpoře digitalizace evropských měst

Bartoš podepsal deklaraci o podpoře digitalizace evropských měst

U příležitosti setkání generálních ředitelů pro urbánní záležitosti podepsal místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš deklaraci iniciativy Život v EU o podpoře digitalizace evropských měst. Vrcholné setkání se uskutečnilo dnes v Praze v rámci českého předsednictví v Radě EU.

„Tato deklarace podpoří pozitivní rozvoj našich měst a komunit směrem k inovativnější a udržitelné budoucnosti. Využívání společně dohodnutých digitálních řešení mezi regiony, městy a obcemi pomůže překlenout digitální propast a snížit nerovnosti ve prospěch silnější územní soudržnosti. Chceme, aby města více využívala nové technologie, aby efektivně spolupracovala a zaměřovala se na své občany. Věřím, že se dnešní jednání i podepsaná deklarace překlopí do konkrétních projektů a změn u nás i v Evropě, zkvalitní život lidem a pomůže zmenšit rozdíly mezi regiony,” řekl ministr Ivan Bartoš.

Ze strany Evropské komise podepsal Prohlášení o spojení sil na podporu udržitelné digitální transformace ve městech a obcích v EU Eddy Hartog z Generálního ředitelství pro komunikační sítě a Smart technologie.

Evropa včetně České republiky čelí mnohým výzvám. Ať už se jedná o energetickou krizi a její dopady, sociální nerovnosti, demografické změny, klimatické výzvy, digitální revoluci nebo rapidní technologický rozvoj. Tyto komplexní jevy je třeba řešit inovativním způsobem na všech politických úrovních, zejména na úrovni lokální. Právě města se totiž zdají být hnací silou udržitelného rozvoje v Evropě. Řešení těchto složitých výzev vyžaduje integrovaný, místně orientovaný a participativní přístup.

Ministr Ivan Bartoš ve svém vystoupení také zdůraznil, že je nutné zároveň efektivně reagovat na současné krize a poptávku měst po řešení energetických problémů, čehož lze podle něj nejlépe dosáhnout podporou komunitních energetických řešení.

Jednání vrchních ředitelů odpovědných za urbánní záležitosti (DGUM) je hlavním orgánem s přímou účastí zástupců členských států EU zodpovědných za agendu urbánního rozvoje. Jednotlivá DGUM se konají na pravidelné půlroční bázi shodné se systémem rotujících předsednictví v Radě EU.

Zdroj informací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a NejBusiness.cz

Datum

31. října 2022

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2054 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál