Technické služby Chomutov nakupovaly naftu mimo zákonem stanovené zadávací postupy

Technické služby Chomutov nakupovaly naftu mimo zákonem stanovené zadávací postupy

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 600 000 korun pro zadavatele Technické služby města Chomutov, příspěvková organizace, za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s nákupem pohonných hmot.

Technické služby Chomutov (dále jen TS Chomutov) zadávaly v období od 1. 1. 2017 do 13. 1. 2022 veřejné zakázky, jejichž předmětem byla dodávka pohonných hmot v celkové výši 24 395 812 Kč bez DPH, bez provedení zadávacího řízení nebo jiným zákonem předvídaným způsobem. Zadavatel pořídil v uvedeném období od čtyř různých dodavatelů celkem 41 dodávek motorové nafty do vlastní čerpací stanice určené pro svá vozidla jako jednotlivé veřejné zakázky malého rozsahu, tedy v zásadě bez jakékoliv soutěže podle zákona.

Podle prvostupňového rozhodnutí Úřadu ze srpna tohoto roku představovalo pořizování motorové nafty tímto zadavatelem veřejné zakázky pravidelné povahy. V daném případě měla být stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky součtem ceny, kterou zadavatel uhradil za dodávky stejného druhu během předcházejících 12 měsíců. Na základě výpočtu předpokládané hodnoty jednotlivých veřejných zakázek Úřad dospěl k závěru, že tato hodnota u všech veřejných zakázek přesahuje limit dvou milionů korun bez DPH a nejedná se tedy o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.

Předseda Úřadu v rozhodnutí o rozkladu potvrdil, že v uvedené věci bylo nutno dodávky považovat za dodávky pravidelné povahy, neboť potřeba pohonných hmot byla trvalá a předvídatelná a pohonné hmoty sloužily k realizaci hlavních činností obviněného, jakými jsou údržba komunikací či veřejné zeleně. Množství pořizované motorové nafty se navíc mohlo odvíjet od objektivního prvku v podobě kapacity vlastní čerpací stanice. Nebylo tedy možno využít výjimku z postupu při pořizování dodávek pravidelné povahy, neboť k této výjimce je třeba přistupovat restriktivně. Uplatnění výjimky by mohlo vést k situaci, kdy budou pořizovány služby a dodávky ve značných hodnotách mimo zadávací řízení a dojde tak ke zmaření samotného smyslu institutu zadávacího řízení a veřejných zakázek vůbec. Předseda ÚOHS nicméně korigoval konstatování, že dílčí zakázky byly zakázkami nadlimitními, což nicméně na závěru o spáchání přestupku nic nemění. Předseda Mlsna potvrdil také uloženou pokutu.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

28. října 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0918 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál