Předseda ÚOHS potvrdil rozhodnutí o protisoutěžním jednání společnosti GARLAND

Předseda ÚOHS potvrdil rozhodnutí o protisoutěžním jednání společnosti GARLAND

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna v převážné části zamítl rozklad společnosti GARLAND distributor, s.r.o., (dále jen GARLAND) proti prvostupňovému rozhodnutí, podle kterého tato společnost uzavírala nezákonné vertikální dohody o určování cen pro další prodej se svými odběrateli. Došlo ovšem k mírnému snížení uložené pokuty na výsledných 95 461 000 korun.

„Společnost GARLAND svým jednáním vědomě potlačovala konkurenci na horizontální úrovni mezi maloobchodními prodejci jí dodávaného zboží. Ti proto nemohli nabízet uvedené zboží koncovým spotřebitelům za ceny nižší, než které společnost GARLAND stanovila,“ uvedl k případu předseda Petr Mlsna.

Předseda Úřadu rozhodl, že soutěžitel GARLAND se dopustil porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže tím, že v období nejméně od 18. 6. 2013 do 30. 5. 2019, tedy téměř 6 let uzavíral a plnil se svými odběrateli zakázané dohody o přímém určení minimálních cen pro další prodej. Cílem těchto dohod bylo vyloučení hospodářské soutěže mezi distributory společnosti GARLAND na trzích zahradní techniky, zahradního vybavení a nářadí pro domácí (hobby) použití na území České republiky.

Společnost GARLAND uzavírání cenových dohod sama iniciovala, trvala na jejich dodržování a vymáhala je pod hrozbou sankce, která spočívala např. v blokaci účtu odběratele v objednávkovém systému. Vynucovaní cenových dohod soutěžitelem GARLAND vedlo i k tomu, že odběratelé sami kontrolovali nedodržování stanovených maloobchodních cen jinými odběrateli (jejich konkurenty) a žádali společnost GARLAND o nápravu, tj. zajištění jednotných (vyšších) maloobchodních cen.

ÚOHS plnění uvedených dohod zakázal, a kromě pokuty uložil soutěžiteli GARLAND, aby všechny své odběratele o zákazu a neplatnosti uvedených dohod informoval.

V rámci řízení o rozkladu předseda ÚOHS vypořádal a zamítl naprostou většinu námitek účastníka řízení týkajících se například existence protiprávního jednání; prokázání, že došlo k uzavírání vertikálních dohod; vymezení relevantního trhu i tržního podílu účastníka; aplikace institutu pokračování v přestupku či likvidační výše pokuty. Uznal pouze námitku vztahující se k nesprávnému časovému vymezení přestupku, když konstatoval, že k poslednímu prokázanému dílčímu útoku došlo už dne 30. 5. 2019 a ve spise nic dále neprokazovalo, že by trval až do dne zahájení správního řízení, tedy 6. 6. 2019. Vzhledem k této modifikaci délky přestupku předseda Úřadu snížil pokutu z původních 96 751 000 Kč na definitivních 95 461 000 korun.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

26. října 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0379 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál