MMR: Legislativní rada vlády schválila návrh zákona o veřejných dražbách

MMR: Legislativní rada vlády schválila návrh zákona o veřejných dražbách

Legislativní rada vlády (LRV) se shodla na nezbytnosti nové právní úpravy veřejných dražeb. Předložený návrh Ministerstva pro místní rozvoj zhodnotila jako velmi kvalitní. Vyzdvihla zejména jeho přehlednost, srozumitelnost a logickou vnitřní strukturu a bez zásadních připomínek vládě doporučila jeho schválení.

„Legislativní rada vlády se návrhem zabývala už před více než dvěma lety, tehdy ho po zapracování připomínek právních expertů z LRV rovněž doporučila vládě ke schválení. Ta tak učinila v červnu 2020, kdy návrh postoupila Poslanecké sněmovně, která jej bohužel vzhledem k hektické koronavirové době nestihla do konce volebního období projednat. Protože od posledního předložení návrhu zákona uplynula přece jen delší doba, bylo rozhodnuto o jeho opětovném zařazení na program LRV,“ shrnula anabázi návrhu zákona vedoucí oddělení veřejných dražeb Zdeňka Niklasová.

Nový zákon odstraňuje nesoulad stávající právní úpravy veřejné dražby s občanským právem a sjednocuje pravidla pro konání dražeb. Cílem návrhu je především zjednodušit, zrychlit a modernizovat proces, jehož současná podoba pochází z přelomu tisíciletí a i vzhledem k postupující elektronizaci už nestačí aktuálním požadavkům.

Spolu s návrhem zákona o veřejných dražbách schválila LRV také doprovodný změnový zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách.

Po odsouhlasení vládou budou oba zákony opětovně postoupeny Poslanecké sněmovně do dalšího legislativního procesu.

Zdroj informací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a NejBusiness.cz

Datum

26. října 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3509 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál