Profit, nebo společenský přínos investování? Tohle dilema už nemusí platit

Profit, nebo společenský přínos investování? Tohle dilema už nemusí platit

ESG – tato zkratka představuje tři oblasti lidského života: životní prostředí (environment), sociální sféru (social) a způsob řízení (governance). Investice ESG vycházejí z ratingu s ohledem na odvětví podnikání a pozic firem a směřují do společensky odpovědného byznysu. Obvykle však investujeme zejména proto, že chceme vydělat. Jaké výnosy tedy můžeme u ESG na základě reálných dat očekávat? A dávají finančně smysl?

 

Výnosy ESG na příkladu amerických a světových akcií

Podle indexu S&P 500, který zahrnuje 500 největších na burze obchodovaných podniků v USA, vypracovala společnost Morningstar analýzu, kde srovnává jeho ETF zisky s 13 ESG fondy. Výsledek ukázal, že v roce 2021 udržitelná ETF zaznamenala zisky v rozmezí od 25,6 % do 31,7 %. Jejich průměrný výnos byl 29,19 %. Sedm z 13 ESG indexových fondů získalo v roce 2021 dokonce výnos nad 30 %. Když se podíváme na poslední dva roky, průměrný výnos ESG ETF činil 25,75 % ročně, a to v období covidové pandemie.

Samotný Index S&P 500, který se bere jako ukazatel performance trhu, přinesl v roce 2021 investorům 28,66 %, tedy o 0,5 procenta méně, než byl průměrný výnos udržitelných ETF. I v letech 2020–2021 každý z ESG indexových fondů překonal index S&P 500, který dosáhl o 2,34 procentního bodu níže než v případě výnosů ESG ETF. ESG zisk se podle této analýzy na americkém trhu ukázal více než konkurenceschopný.

Podle další analýzy od společnosti Vanguard, která srovnává své udržitelné ETF na americké akcie (ESGV) s běžným ETF se stejným zaměřením (VTI), dochází i ona k podobnému závěru jako Morningstar. Udržitelné ETF překonává to klasické – zde dokonce o 2,25 procentního bodu. Podle této analýzy ESG ETF překonalo výsledky svého klasického protějšku i v celosvětovém srovnání.

Svou roli však hraje i pozice investic v rámci ESG ratingu. Zatímco výše dividend vyplácených investorům podle zprávy od Fidelity International u společností s kvalitním ESG ratingem průměrně rostla o více než 5 % za posledních pět let, společnosti se slabým ESG ratingem nabídly jejich nižší průměrný růst.

Výhody ESG investic v dlouhodobém horizontu

Podle vědecké metaanalýzy vypracované NYU Stern, která shrnuje data z různých na sobě nezávislých 1 141 recenzovaných prací a 27 metarecenzí na základě cca 1 400 podkladových studií publikovaných v letech 2015–2020, se ukázalo několik výhod, které ESG investice představují.

Jednou z nich je dlouhodobá strategie udržitelnosti a omezování produkce CO2, která se stává prioritou v mnoha oblastech podnikání. V delším časovém horizontu se firmám zaměřeným na ESG zlepšuje finanční výkonnost díky iniciativě v odpovědnosti a udržitelnosti. Pozitivní dopad na finanční výsledky firem se projevil v 58 % zkoumaných studií. Když firma řekne, že má svou ESG strategii, ale ve skutečnosti ji neplní, tak se její finanční ukazatele nezlepší. Společensky odpovědný byznys navíc podle analýzy Morgan Stanley poskytuje ochranu proti investičním rizikům při propadu trhu, během společenské nebo ekonomické krize.

Rozdíly v dlouhodobém horizontu jsou vidět i v datech investiční platformy Fondee. Porovnáním zhodnocení jejich klasických portfolií s ESG se ukázal obdobný vyšší výnos u ESG, který vyplynul z analýz výše. Historický vývoj nejoblíbenějšího portfolia Smělý v ESG verzi by v období 2014–2021 přinesl průměrně 10,13 % ročně, zatímco jeho klasická verze 6,89 % ročně. Ačkoli se portfolia mírně liší zastoupením zemí a měn, část vyšších výnosů udržitelného portfolia je dána čistě faktem, že je zaměřeno na ESG.

Vyplatí se investovat udržitelneji?

Výnos spojený s investicí do oblastí, které mají pozitivní vliv na životní prostředí a klimatickou krizi, se tak může podle těchto historických dat z vícero zdrojů ukázat jako dlouhodobě ekonomicky udržitelný. I když nelze předvídat situaci na trhu, ukazuje se, že situace je ESG portfoliím nakloněna. Jejich ETF mohou navíc investorům nabídnout dobré zhodnocení v dlouhodobé konkurenceschopnosti firem. Podle historických dat teď vidíme, že v poslední době překonávají alternativy ESG investic populární index S&P 500. Odpovědné investování nabízí i české investiční platformy. U zmíněného Fondee je to sedm ESG portfolií s různým podílem akcií a dluhopisů.

Zdroj informací

Fondee a NejBusiness.cz

Datum

19. října 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.251 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál