MMR zavádí avíza plánovaných výzev IROP

MMR zavádí avíza plánovaných výzev IROP

IROP, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR začíná zveřejňovat avíza výzev. Jedná se o dokument, který obsahuje základní informace o plánovaných výzvách - např. datum a čas vyhlášení, charakteristika oprávněného žadatele, limity výdajů na projekt apod.

“Děláme vše pro to, aby byly výzvy, v rámci kterých rozdělujeme finance z fondů EU, co nejvíce předvídatelné a aby k nim měli žadatelé rovný přístup. Proto jsme na Ministerstvu pro místní rozvoj nově zavedli systém avíz, které zveřejníme před každou výzvou tak, aby se na ně mohli žadatelé v dostatečném předstihu připravit,” uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Avíza výzev budou zveřejňovány na základě požadavků z území, aby tyto informace měli žadatelé včas a mohli se připravit na samotné vyhlášení výzvy. Jejich zveřejnění bude probíhat na webu IROP a to na stránce informující o plánovaných výzvách.

Dnes 13. 10. 2022 jsou vyhlášena avíza výzev IROP pro základní školy. Jedná se o diskutované a medializované výzvy, protože je reálný předpoklad velkého zájmu o tyto výzvy. Je možné očekávat rychlé naplnění alokace výzev registrovanými projekty v monitorovacím systému.

MMR po dohodě s partnery navrhlo standardní a současně inovační opatření, které zásadně rozšiřuje počet podpořených projektů, zefektivňuje vynaložené veřejné prostředky a aplikuje zásadu koncentrace podpory, tam kde jí je třeba. MMR rovněž připravuje zapojit další inovativní finanční zdroje do tolik potřebných opatření, které mají nedostatečnou alokaci. Podrobnější informace je možné najít v prezentaci o kritických výzvách – Základní školy v IROP .

K inovativním opatřením se konalo 6. 10. pracovní setkání, kde byla domluvená kompromisní opatření.

Výzvy pro základní školy budou vyhlášeny 1. 11. 2022 ve 14:00 a zároveň dojde k zahájení příjmu žádostí.

Avíza 23. a 24. výzvy IROP - Základní školy naleznete zde.

Zdroj informací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a NejBusiness.cz

Datum

14. října 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.166 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál