Impact Hub získal klíčovou dopadovou investici

Impact Hub získal klíčovou dopadovou investici

Skupina Impact Hub ČR, nejstarší zřizovatel coworkingových prostor a organizátor akceleračních a inovačních programů v tuzemsku, získala nové akcionáře v oblasti dopadového investování (impact investing). Do Impact Hubu vstupují jako investoři Tomáš Čupr, Libor Winkler, Martin Ducháček, Purple Ventures a Jiří Vojkovský. Cílem jejich investice je podpora podnikavosti a komunit a rozvoj dopadových a akceleračních projektů, které kromě finanční návratnosti generují i pozitivní a měřitelné společenské a environmentální účinky. 

Společensky prospěšné podnikání (social entrepreneurship) a dopadové investování (impact investing), tedy podnikání a investování s pozitivním celkovým dopadem, kde zisk není hlavním cílem podnikání, ale jeho prostředkem pro tvorbu hodnoty, nemá zatím v Česku tradici. Ve světě v posledních letech však počet těchto investic do společensky prospěšných projektů výrazně narůstá, celosvětový trh pro rok 2020 se odhaduje na 636 miliard dolarů v celkových aktivech pod správou. Na podnikání a investování s dopadem se zaměřuje také skupina Impact Hub. Kromě 5 coworkingových center na 15.000 m², budování komunit s více než 2.000 členy, experty z různých oborů a více než 1.000 akcelerovaných projektů, rozvíjí také sociálně, environmentálně a ekonomicky udržitelné podnikání. Jedním z projektů, který vznikl při Impact Hubu a sídlí v něm, je Tilia Impact Ventures, první investiční fond v Česku zaměřený na podporu společensky prospěšných podniků. Impact Hub také připravuje vlastní malý investiční fond pro projekty v nejranější fázi (pre-seed a seed kola).

„Pro běžného investora jsou rozhodovací kritéria finanční návratnost a rizikovost. Dopadový investor k tomu přidává třetí dimenzi: měřitelný a vědomý dopad. Jsme hrdí, jací investoři se sešli a dali nám svou důvěru. S novými investory vidíme nové příležitosti pro růst. A to jak v tradičním finančním smyslu, tak ve smyslu šířky a hloubky pozitivního dopadu Impact Hubu, jednak v počtu členů, chcete-li v m², ale také v programech, akcelerátorech, vzdělávacích aktivitách, komunitních, ekosystémových projektech a především v oblasti investic,” vysvětluje Petr Vítek, spoluzakladatel Impact Hubu a Tilia Impact Ventures.  

Jedním z investorů je Tomáš Čupr, který stojí mimo jiné za Rohlik Group, Dáme jídlo nebo Slevomatem. „Rád podpořím projekt, který není pouze finanční investicí, ale přispívá k úspěchu začínajících podnikatelů,“ uvádí. Dalším dopadovým investorem je Libor Winkler, dlouhodobý filantrop a investor ze skupiny RSJ: „Impact Hub je důležitou součástí lokální startupové komunity. Rád jsem přispěl k jeho finanční stabilitě a pomohl mu více se rozkročit na poli akceleračních i dopadových projektů.“

Mezi investory se zařadili i brněnští Purple Ventures. Za krátkou dobu jejich působení si stihli vybudovat dobré jméno na středoevropské Venture kapitálové scéně. Zaměřují se na seedové a pre-seedové investice do rychle rostoucích startupů po celém světě a součástí jejich investiční strategie je i část prostředků zaměřovat na dopadové investování. „Impact Hub se za více než dekádu své existence stal z pionýra coworkingu v Česku hodnotným a důležitým hybatelem celého startupového ekosystému u nás, podhoubím, kde se rodí desítky nejen impactových firem, kudy prošly tisíce šikovných lidí. I jako celá naše skupina jsme s Impact Hubem úzce spolupracovali, takže jsme si mohli ověřit, jak skvělé služby poskytují a jak sehraný tým mají. Přáli jsme si podpořit tento příběh a počin i do budoucna,” říká Jan Staněk, Managing Director Purple Ventures. 

Ke skupině investorů se připojil také Martin Ducháček, který byl u zrodu nebo podporuje širokou škálu projektů: sociální a ekologické farmy nebo potravinové banky, stejně jako impaktové projekty typu Opravárna nebo Munch. „V oblasti tuzemských dopadových projektů hraje Impact Hub jedinečnou a nezastupitelnou roli a nabízí startupům na začátku jejich cesty velkou pomoc. Navíc dopadové projekty zažívají obrovský boom,“ upřesňuje Martin Ducháček.

Posledním investorem je Jiří Vojkovský, který žije mezi Švýcarskem, Švédskem a Českem a je nositelem zajímavých zkušeností s budováním investičních fondů na míru. Jeho posledním počinem je fond Rebuild Ukraine, který má ambici pomoci s obnovou Ukrajiny. „Impact Hub jsou pro mě především nadšení, odhodlaní a zarputilí lidé s chutí měnit český startupový ekosystém k lepšímu, v čele s Petrem Vítkem, se kterým jsem rychle vybudoval porozumění založené na společných hodnotách. Jsem rád, že mohu být součástí takového projektu a ekonomicky ho jako investor podpořit,“ říká Jiří Vojkovský. 

Směřování firmy beze změny, ale s novinkami a novou strategií

„Mám radost, že mezi akcionáře se nově řadí i Petr Vondruš, který po čtyřech letech v exekutivní pozici ředitele a také jednatele části Impact Hubu vstupuje i do majetkové struktury. Stejně tak mě těší, že jsme část akcií dali stranou pro management formou ESOP vestingu. V rámci transakce byl také navýšen můj podíl na úroveň cca 35 %,” představuje transakci Petr Vítek. 

K dalším plánům Impact Hubu patří příprava menšího investičního fondu s pracovním názvem Impact Hub Angel Fund pro investice do 50 tisíc EUR pro projekty v nejranější fázi. Jednou ze strategických otázek, kterou skupina aktuálně řeší, je životaschopnost byznys modelu v menších městech – nyní pracuje například na studii proveditelnosti pro Impact Hub v Mladé Boleslavi.

Zdroj informací

Impact Hub a NejBusiness.cz

Datum

5. října 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2312 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál