Firmy musí reagovat na růst cen energií a hledají úsporná řešení

Firmy musí reagovat na růst cen energií a hledají úsporná řešení

Francouzsko-česká obchodní komora (FČOK) uspořádá ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPČR) panelovou diskusi na téma udržitelného rozvoje a energetických úspor. Diskuse se koná v rámci brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu 5. 10. 2022 13:00-15:00. Partnery a zároveň účastníky panelu jsou Komerční banka, Manutan, Schneider Electric, Total Energies a Veolia. Moderované diskuse se zúčastní vedle zástupců partnerských firem také mluvčí FČOK, SPČR, BVV a francouzského regionu Auvergne-Rhône-Alpes, který je strategickým partnerem letošního veletrhu.

Panelová diskuse se zaměří na tři klíčové oblasti:

V současnosti jsme svědky dramatického růstu cen energií. Jaké kroky podnikly firmy pro zmírnění dopadů tohoto růstu, aby si zachovaly konkurenceschopnost? Jaká opatření plánují implementovat v blízké budoucnosti?

Jakým způsobem se se současnou situací vypořádávají jejich klienti? Existují řešení, která jim mohou nabídnout, aby dokázali této situaci lépe čelit?

Ovlivnila současná energetická krize politiku firem v oblasti udržitelnosti a energetické efektivity? Může být příležitostí, jak přechod k zelenému a odpovědnému fungování urychlit?

„V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu, který považujeme za jednu z klíčových událostí v oblasti inovativního průmyslu, jsme se zaměřili na aktuální ekonomickou situaci v kontextu rostoucích cen energií a inflace. Na panelové diskusi k udržitelnému podnikání zveřejníme závěry průzkumu mezi našimi členskými firmami, který zjišťoval konkrétní dopady na jejich plány, případná úsporná opatření a očekávání v oblasti vládní podpory. Zároveń chceme spolu s hosty na panelu prezentovat konkrétní příklady inovací v energetických úsporách a udržitelném podnikání,” uvedl Roland Bourgeois, předseda správní rady FČOK.

„Letošní velmi náročný rok ukazuje z pohledu udržitelnosti dvě zásadní věci. Zaprvé, že cestou udržení konkurenceschopnosti firem jsou neustálé inovace nejen v energetické oblasti a důraz na přidanou hodnotu. Ale zároveň platí i druhá zkušenost - že environmentální vize i jejich realizace musejí respektovat realitu v konkrétní zemi. Podniky jsou si vědomy, že mají zodpovědnost za dopady své činnosti na prostředí, ve kterém působí. A že to od nich očekávají zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, vlády i neziskovky. Zároveň ale kroky EU i vlád nesmí podtrhnout jejich konkurenceschopnost,“ říká Petr Jonák, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, který ve Svazu vede expertní tým pro udržitelnost. „V kontextu rostoucích cen energie se české firmy snaží ušetřit náklady a nejčastěji zvažují investici do fotovoltaické elektrárny nebo do výměny zdrojů osvětlení. Pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny chystá skoro 60 % oslovených podniků, úspornější osvětlení plánuje instalovat víc než polovina firem. Čtvrtina firem bude také v rámci úspor energie modernizovat svou otopnou soustavu,“ vysvětluje Petr Jonák na základě závěru zářijového průzkumu SP ČR o dopadu cen energie na firmy.

FČOK provedla v uplynulých týdnech průzkum mezi svými členskými firmami, který se zaměřil na dopady nárůstu cen energií a inflace na jejich plány a podnikání. 51 % firem v něm uvedlo, že vysoké ceny energií a rostoucí inflace budou mít velký dopad na jejich podnikání, pro 7 % bude dokonce kritický. V důsledku aktuální situace plánují v krátkodobém až střednědobém horizontu zavádět konkrétní opatření - nejčastěji půjde o snížení výdajů, navýšení cen zboží a služeb, zmrazení investic a náboru zaměstnanců. Nadpoloviční většina firem přesto plánuje v nejbližších letech investovat - a to nejčastěji do lidských zdrojů, technologií a udržitelného rozvoje. 67 % firem také plánuje zvyšovat mzdy, z čehož polovina až o 10 %. Většina firem (86 %) v průzkumu vyjádřila nespokojenost s vládní podporou v současné situaci. Očekávají od ní především zastropování cen energií (54 % respondentů) a daňové podpory (22 %). Jako hlavní překážky podnikání v České republice pochopitelně na prvním místě firmy uvedly ceny energií a inflaci, mezi dalšími pak figurovala geopolitická situace, místní měna, pokles kupní síly a nedostatek pracovní síly.

Rozsáhlý průzkum, který se zaměřil na reakci českých firem na aktuální energetickou krizi, nedávno zveřejnil také SPČR. Z šetření svazu vyplynulo, že na příští rok má zafixované ceny elektřiny jen asi 20 % firem, u plynu pak má na rok 2023 zajištěný kontrakt 22 % firem. Více než dvě třetiny oslovených podniků zároveň zaznamenaly problémy při vyjednávání smluv na dodávku energie na příští rok. Detailní závěry jsou k dispozici zde.

Mezinárodního strojírenského veletrhu, který je považován za nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě a který je často označován za „Hannoverský veletrh střední Evropy“, se letos zúčastní přes 1200 vystavovatelů z 41 zemí. Firmy se budou prezentovat celkem v 8 pavilonech.

Zdroj informací

FČOK a NejBusiness.cz

Datum

1. října 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1553 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál