Práva cestujících v letecké dopravě v ohrožení

Práva cestujících v letecké dopravě v ohrožení

Nařízení EC 261 zajišťuje pasažérům odškodnění v případech jakou je zrušení či zpoždění letu o více než tři hodiny. Letos sezóna byla pro aerolinky kritická, a tak lobbují za změnu tohoto nařízení. Hrozí tak omezení práv pasažérů. Pro představu od května do srpna letošního roku bylo poškozeno 663 tisíc českých cestujících, to je celých 47 % ze všech českých pasažérů (1.4 miliónu). Podle regulace EC 261 pak mělo nárok na kompenzaci až 600 eur 48 tisíc lidí. Globálně se zrušení letů týkalo 44,8 miliónů cestujících. Zrušený nebo zpožděný let mělo 265 miliónů cestujících. To jak se EU postaví ke snahám aerolinek má do velké míry na starost české Ministerstvo dopravy díky probíhajícímu českému předsednictví.

Největší narušení cestování, kterému cestující čelili od začátku pandemie Covid-19, poukazuje na důležitost práv cestujících. V Evropě jsou cestující chráněni nařízením EC 261, které zajišťuje, že letecké společnosti musí vrátit peníze nebo nahradit zrušený let, postarat se o cestující, jejichž let byl zrušen, a v případě, že je vina na straně letecké společnosti, zaplatit jim odškodnění. Největší problém tkví v tom, že cestující jsou málokdy informováni o svých právech a mají potíže s jejich vymáháním. Evropská komise zvažuje úpravu tohoto nařízení. Týká se to všech cestujících v EU.

Každý druhý český pasažér zažil zrušení nebo přesunutí letu

Podle dat společnosti AirHelp v období květen až srpen 2022 mělo globálně zrušeno let 44,8 milionu cestujících a 265 milionu cestujících bylo postiženo zrušením či zpožděním letu. V České republice toto postihlo 663 tisíc cestujících, to je celých 47 % ze všech českých pasažérů (1.4 milionu). Právě díky regulaci EC 261 má nárok na kompenzaci až 600 eur 48 tisíc lidí. Pro srovnání, v Německu bylo z celkového počtu 24 milionů cestujících narušeno 10 milionů, v USA z celkového počtu 264,4 milionů cestujících bylo narušeno 72 milionů cestujících.

Nyní Evropská komise spolu se svými institucionálními partnery zvažují revizi EC 261. Nutnost silné ochrany cestujících je žádoucí. Zastánci práv cestujících v letecké dopravě, jako je APRA (Asociace obhájců práv cestujících – The Association of Passenger Rights Advocates), jsou znepokojeni silnou lobbistickou činností skupin leteckých společností, které se mohou pokusit oslabit stávající právní předpisy. „Má-li být EC 261 revidováno, současná krize jasně ukazuje, že ve skutečnosti je zapotřebí přísnější vymáhání práv cestujících. Je nutné zajistit, aby letecké společnosti dodržovaly nařízení a cestující měli snadnější přístup k tomu, co jim právem náleží,“ říká Generální tajemník APRA Patrick Gibbels.

Současná regulace snížila počet zpoždění o 5 %

Nařízení EC 261 vešlo původně v platnost v roce 2004. Jeho cílem bylo omezení nekontrolovatelného rušení letů a přeplňování rezervací cestujících, kterým byl často odepřen nástup na palubu, přestože si za místo zaplatili. Zavedením finanční kompenzace pro cestující jsou letecké společnosti motivovány ke zlepšení svých služeb a minimalizaci zpoždění a zrušení letů. Studie z roku 2018 zveřejněná na CEPOB (College of Europe Policy Brief) zjistila, že EC 261 přímo snížila počet zpoždění o 5 %.

EU má oproti USA třikrát méně zpoždění delších jak tři hodiny

Dopad EC 261 je zřejmý také při srovnání letů v EU se zeměmi, které nemají zavedenou ochranu cestujících v letecké dopravě: Podle analýzy trhu APRA z roku 2022 má EU 3krát méně zpoždění delších jak 3 hodiny ve srovnání s USA, kde žádná podobná legislativa zavedena nebyla.

Práva cestujících v letecké dopravě jsou rovněž klíčem ke zlepšení spokojenosti zákazníků a důvěry v letecké společnosti. Studie provedená společností Lufthansa zjistila, že mezi nejdůležitější faktory spokojenosti s cestováním patří let bez narušení a včasné přistání v cílové destinaci. Vzhledem k tomu, že EC 261 má přímý vliv na schopnost leteckých společností dodržovat časové plány, by mělo uvolnění stávajících předpisů za následek prudký nárůst narušení letů a pokles celkové spokojenosti zákazníků. Asi 75 % cestujících se přitom domnívá, že hranice pro kompenzaci, na kterou má v současnosti cestující nárok od tří hodin zpoždění letu, by měla být ve skutečnosti snížena.

EC 261 není populární pouze v Evropě (ve studii YouGov z roku 2020 vyjádřilo 91 % cestujících z EU směrnici podporu). Pravidla, která nastavuje jsou považována za globální standard pro práva cestujících v letecké dopravě. Od roku 2004 přijaly země jako Kanada, Spojené království, Turecko a Ukrajina předpisy pro cestující v letecké dopravě, které byly přímo ovlivněny EC 261.

Přibližně každý pátý pasažér nemá kompenzaci ani po dvou letech

Ačkoli současná verze EC 261 nabízí silnou ochranu, je zřejmé, že je třeba vymáhat ji lépe. Analýza APRA z roku 2019 odhalila, že letecké společnosti nesprávně odmítají 58 % platných žádostí o odškodnění a údaje o zrušení letů během prvních měsíců pandemie ukazují, že 22 % cestujících i po 2 letech stále čeká na vrácení peněz. „Takové chování často vyžaduje, aby se cestující obrátili na soud a získali odškodnění, které jim právem dluží. Soudy v drtivé většině rozhodují ve prospěch cestujících — 9krát z 10 případů,“ upřesňuje Patrick Gibbels a dodává: „Namísto oslabení stávajících práv cestujících by se jakákoli revize EC 261 měla zaměřit na přísnější vymáhání současných pravidel a zajistit, aby letecké společnosti stížnosti přijímaly ochotněji a cestujícím tak ušetřili zdlouhavá soudní řízení.“

Silná práva cestujících prospívají celému odvětví cestovního ruchu

Důvěra spotřebitelů v letecké společnosti dosáhla historického minima v důsledku zrušení tisíců letů na začátku pandemie Covid-19 v roce 2020. V té době povolilo mnoho vlád leteckým společnostem vydávat poukázky na další lety namísto striktního vyžadování dodržování EC 261. V současné krizi je nesmírně důležité, aby EU stála na straně cestujících. Pokud tak učiní, obnoví se důvěra spotřebitelů a v konečném důsledku bude přínosem i pro letecké společnosti.

„Od zavedení v roce 2004 nastavila směrnice EC 261 společný standard v ochraně cestujících v celé EU, který nyní inspiruje podobnou legislativu i v jiných částech světa. Ukázalo se, že je účinná při snižování narušení provozu, zlepšuje důvěru spotřebitelů a poskytuje cestujícím spravedlivou kompenzaci – to vše s odhadovanými náklady těsně nad 1 euro na letenku. EU by měla být hrdá na jeden ze svých klíčových pilířů práv spotřebitelů a pracovat na zajištění jeho řádného vymáhání, což dále podpoří férové jednání leteckých společností a omezí narušování letů v Evropě, namísto toho, aby se leteckým společnostem umožnilo odbourávat tyto zakotvené pilíře ochrany a riskovat rozpad veškeré důvěry," říká Generální tajemník APRA Patrick Gibbels.

Zdroj informací

Asociace obhájců práv cestujících a NejBusiness.cz

Datum

30. září 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

13. března 2024

DKV Mobility rozšiřuje síť dobíjecích stanic

Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, rozšířila svou...

Reklama

Page generated in 1.2097 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál