MMR: Na podporu sociálního bydlení půjde z IROP více než miliarda korun

MMR: Na podporu sociálního bydlení půjde z IROP více než miliarda korun

Zlepšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení. To je hlavním cílem dvou nových výzev, které vyhlásil Integrovaný regionální operační program (IROP) spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj. Pro žadatele je připraveno přes 1 miliardu korun.

„Dostupné nájemní bydlení pro lidi, kteří se dostali do nepříznivých životních situací, je naprosto klíčové. Výzvy proto cílí na podporu socioekonomického začlenění komunit na okraji společnosti a na pomoc domácnostem s nízkými příjmy i osobám se zvláštními potřebami. Ty se mohou díky sociálnímu bydlení vyhnout nekalým praktikám obchodníků s chudobou, kteří jim nabízejí byty v otřesném stavu za nadprůměrné částky,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

25. výzva IROP je určena pro projekty na území tzv. méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici přes 700 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Podporu z 26. výzvy IROP, ve které je přes 300 milionů korun, mohou získat projekty na území přechodových regionů.

Výzvy podporují pořízení bytů, bytových domů i nebytových prostor a jejich adaptaci pro potřeby sociálního bydlení. Pomohou také s pořízením nezbytného základního vybavení. Tyto byty jsou určeny pro osoby, které v důsledků nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

V obou případech se jedná o průběžné výzvy, což pro žadatele znamená, že hodnocení projektu bude probíhat průběžně po podání žádosti o dotaci do Monitorovacího systému 2021+.

Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP. Na nich jsou k dispozici také kategorie regionů.

Na výše uvedené výzvy IROP bude navazovat 38. výzva zaměřená také na podporu zlepšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení, která bude podporovat integrované projekty realizované v souladu s integrovanými územními strategiemi ITI. Pro žadatele z méně rozvinutých regionů je připraveno 150,4 milionů korun a pro žadatele z přechodových regionů je určeno 208,8 milionů korun z EFRR. Vyhlášení ITI výzvy je v plánu v říjnu tohoto roku.

Zdroj informací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a NejBusiness.cz

Datum

28. září 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1297 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál