Ceny zemědělských a průmyslových výrobců opět zpomalily meziroční růst

Ceny zemědělských a průmyslových výrobců opět zpomalily meziroční růst

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 2,3 % a meziročně byly vyšší o 38,3 %. Ceny průmyslových výrobců klesly meziměsíčně o 0,1 % a meziročně vzrostly o 25,2 %. Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 1,3 % a meziročně o 13,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 0,8 % a meziročně byly vyšší o 6,5 %.

„V srpnu pokračoval meziroční růst cen všech výrobců. Ceny zemědělských výrobců se meziročně zvýšily o více než 38 % a ceny v průmyslu o více než 25 %, přesto byl jejich růst mírnější než v červenci. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů o 13,4 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 6,5 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 2,3 %. Klesly ceny brambor o 31,2 %, obilovin o 6,3 % a olejnin o 3,2 %. Zvýšily se ceny mléka o 2,3 %, drůbeže o 1,6 % a prasat o 0,9 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 38,3 % (v červenci o 39,8 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 47,4 %. Vyšší byly ceny obilovin o 58,3 %, olejnin o 42,9 %, ovoce o 39,7 %, brambor o 12,0 % a čerstvé zeleniny o 6,6 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 28,0 %. Vzrostly ceny vajec o 30,6 %, mléka o 30,5 %, skotu o 26,6 %, drůbeže o 26,3 % a jatečných prasat o 23,2 %.

Ceny průmyslových výrobců po sedmi měsících růstu meziměsíčně klesly o 0,1 %, a to vlivem snížení cen v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly ceny chemických látek a výrobků o 3,3 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,6 %. V odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu ceny vzrostly o 3,3 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 4,4 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,8 %, z toho mléčných výrobků o 1,6 %, naopak ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků klesly o 4,0 %. V odvětví dopravních prostředků ceny vzrostly o 0,8 %.

Ceny průmyslových výrobců byly meziročně vyšší o 25,2 % (v červenci o 26,8 %). Vzrostly především ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 54,3 %, chemických látek a výrobků o 38,9 %, těžby a dobývání o 28,8 % a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 22,0 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 22,6 %, z toho ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 59,1 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energií o 53,3 % a meziproduktů o 21,9 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 16,4 % (v červenci o 18,0 %).

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 1,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,3 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 13,4 % (v červenci o 13,0 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 19,1 % (v červenci o 21,7 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 0,8 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 8,0 %. Zvýšily se ceny za architektonické a inženýrské služby o 1,5 %, za služby v pozemní dopravě o 0,6 % a za služby v oblasti programování a poradenství a související služby o 0,5 %. Klesly ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, a to o 0,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,5 % (v červenci o 6,3 %). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 20,7 %, za služby v oblasti zaměstnání o 18,9 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 15,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,8 % (v červenci o 5,5 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – červenec 2022 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně zvýšily o 3,7 % (v červnu o 1,5 %). Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 26,1 %. V Německu byly ceny vyšší o 5,6 %, v Rakousku o 2,4 %, na Slovensku o 2,1 %, v Polsku o 1,5 % a v Česku o 0,3 %. Ceny se nejvíce snížily v Portugalsku o 1,5 % a ve Švédsku o 1,2 %.

V červenci meziročně vzrostly ceny v EU o 37,8 % (v červnu o 36,3 %). Ceny byly vyšší ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku o 67,4 %, v Bulharsku o 55,9 % a v Dánsku o 55,1 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 43,5 %, v Německu o 38,1 %, v Polsku o 33,6 %, v Rakousku o 28,3 % a v Česku o 26,8 %.

Zdroj informací

Český statistický úřad a NejBusiness.cz

Datum

16. září 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.258 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál