HP představilo na konferenci Amplify Executive Forum Roadshow nové partnerské výhody

HP představilo na konferenci Amplify Executive Forum Roadshow nové partnerské výhody

Na konferenci HP Amplify™ Executive Forum, každoroční partnerské roadshow, představila společnost HP řadu nových partnerských výhod, jejichž cílem je posílit spolupráci s partnery a rozšířit možnosti vzdělávání a zapojení komunity. Kromě novinek v rámci programu Amplify Data Insights informovala společnost o globálním rozšíření svého oceňovaného partnerského programu Amplify Impact, zaměřujícího se na udržitelnost, a představila novou platformu pro vzdělávání a zapojení partnerů HP Curiocity.

Všechny představené novinky staví na síle globálního partnerského programu HP Amplify,ikterý je prvním partnerským programem svého druhu, optimalizovaným pro podporu dynamického rozvoje partnerů a poskytování konzistentních služeb koncovým zákazníkům. Program HP Amplify je postaven na jednotné integrované struktuře a partneři díky němu získávají informace, schopnosti a také nástroje pro spolupráci, jež napomáhají jejich růstu v prostředí probíhající digitální transformace, v němž prochází změnami také nákupní chování zákazníků.

„Úspěch společnosti HP se do značné míry odvíjí od síly našich obchodních partnerů. Jen v uplynulém roce se nám s přispěním našich partnerů podařilo zvýšit tržby o více než 6 miliard USD,“ informuje Kobi Elbaz, generální ředitel divize Global Channel Organization společnosti HP. „Dnes představené novinky jsou výrazem našeho trvalého odhodlání podporovat naše obchodní partnery a nadále investovat do poskytování potřebných informací, vzdělávání, vazeb a programů, které jim umožní poskytovat lepší služby zákazníkům a podpoří jejich růst.“

Síla dat

Program HP Amplify Data Insight byl spuštěn téměř před rokem a poskytuje partnerům okamžitý přístup k bohaté sadě datových analýz, z nichž každá se zaměřuje na ovlivnění nákupní cesty zákazníka. Společnost HP i nadále úzce spolupracuje se svými partnery, aby zdokonalila jejich digitální dovednosti a vybavila je cennými poznatky získanými během svého výzkumu nákupního chování zákazníků.

Studie ukazují, že společnosti, které vycházejí z prakticky využitelných poznatků, daných analýzami dat, vykazují rychlejší růst než společnosti, jež tento typ informací nevyužívají. Díky tomu, že 98 % obchodních partnerů společnosti HP sdílí svá data, je na této platformě týdně aktualizováno více než 14 miliard datových záznamů, což partnerům umožňuje v reálném čase přistupovat k informacím, uzpůsobeným konkrétním potřebám jejich podnikání.

Globální rozšíření programu Amplify Impact

Společnosti, které se řídí jasně definovaným programem udržitelného dopadu (nebo programem zaměřujícím se na oblast environmentálního, sociálního či podnikové řízení), získávají jednoznačnou konkurenční výhodu. Dokládá to nárůst tržeb společnosti HP o více 3,5 miliardy USD, pro nějž se ve fiskálním roce 2021 stala rozhodujícím faktorem udržitelnost. Program Amplify Impact dává tutéž příležitost – realizovat konkurenční výhodu – také partnerům společnosti HP.

Program HP Amplify Impact byl poprvé představen na začátku roku 2021 a je prvním programem svého druhu, zaměřujícím se na hodnocení partnerů, poskytování vzdělávání a dalších zdrojů, který partnerům tímto vstřícným způsobem zprostředkovává přínosy rozsáhlých vlastních investic a iniciativ společnosti HP. V současné době poskytuje tento program více než 10 000 partnerům ve 43 zemích možnost připojit se k úsilí společnosti HP o dosažení významného dopadu v oblasti klimatických opatření, lidských práv a digitální rovnosti. Program je doposud partnery přijímán s nadšením a sebehodnocení dokončilo více než 80 % z nich.

Společnost HP dnes oznámila, že se v průběhu příštích dvou let chystá tento oceňovaný program postupně rozšířit celosvětově na všechny trhy. Možnost účastnit se tohoto oceňovaného programu tak po jeho rozšíření získají partneři všech typů (prodejci, maloobchodní a distribuční partneři) bez ohledu na jejich geografickou polohu.

Oslava úsilí partnerů o udržitelnost

Společnost HP také vyzvala partnery, aby se přihlásili do soutěže o nové výroční ceny programu HP Amplify Impact, které ocení partnery v pěti kategoriích, včetně cen pro globální lídry programu Amplify Impact: za udržitelnost podnikání, opatření v oblasti klimatu, za strategie k zajištění diverzity, rovnosti a inkluze a ceny HP LIFE.

Vítězové budou vyhlášeni na slavnostním předávání cen v prosinci 2022 a budou mít možnost veřejně propagovat svá ocenění pomocí odznaků a propagačních materiálů. Podrobnější informace získají partneři na Partnerském portálu HP, kde mohou sledovat své výsledky prostřednictvím žebříčku ocenění.

Představujeme HP Curiocity

Nedávné studie zdůrazňují pozitivní vliv vzdělávání a prodeje ve spolupráci s partnery na konečný hospodářský výsledek. Společnosti, nabízející komplexní školicí programy, mají v průměru o 24 procent vyšší ziskovou marži, zatímco 60 procent prodejních profesionálů tvrdí, že jim prodej využívající spolupráci s partnery zvýšil produktivitu o více než 25 procent.

V reakci na tyto trendy a na základě zpětné vazby od partnerů vyvinula společnost HP novou platformu, jež nabízí rozšířené vzdělávání, zapojení komunity a odměny – to vše v jediném programu. Platforma HP Curiocity inspirovaná koncepcí otevřeného světa a systémem odměn uplatňovaným ve známých hrách se bude postupně zavádět od konce tohoto roku a poskytne partnerským obchodním zástupcům přístup k této jedinečné spolupracující komunitě.

Mezi hlavní výhody této platformy patří:

• Virtuální kampus HP University – jednotné místo pro vzdělávání v oblasti „měkkých dovedností“, produktů a řešení

• HP Community – centralizovaná platforma pro komunikaci ve formátu 1:1 nebo pro účast v komunitních diskusích

• Odměny a možnosti uznání včetně propagačních akcí a soutěží

Zdroj informací

HP a NejBusiness.cz

Datum

6. září 2022

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0758 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál