MMR vyloučí duplicitní žádosti v dotačním programu kyberbezpečnost a chystá systémová opatření

MMR vyloučí duplicitní žádosti v dotačním programu kyberbezpečnost a chystá systémová opatření

Minulý týden spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu s celkovou alokací 600 milionů Kč v programu kyberbezpečnost na projekty v tzv. méně rozvinutých regionech, do které se přihlásil značný počet žadatelů z řad krajů, nemocnic nebo měst. Kapacita výzvy byla dle očekávání překonána, nicméně na prostředky dosáhnou další žadatelé díky tomu, že vyřadíme žádosti, které byly duplicitní. Někteří žadatelé také zaslali prázdné žádosti s cílem získat časovou výhodu před ostatními žadateli. MMR nedopustí, aby se dotace rozdělovaly neférovým nebo dokonce podvodným způsobem. Zároveň hledáme jiné dotační programy, ze kterých budou moci města a kraje získat na kybernetickou bezpečnost další prostředky.

Zájem o dotační program kybernetická bezpečnost byl dle očekávání veliký. Pokud žadatel kvalitně zpracoval kompletní žádost včetně všech nezbytných příloh, tak pro přidělení dotace bylo důležité datum podání žádosti. Někteří žádatelé ale podali prázdnou žádost nebo ji dokonce vyplnili absurdně s jedním písmenem v každém poli, aby předběhli ostatní žadatele, kteří naopak žádost zpracovali poctivě. Další zvlášť​ hrubou nekorektností bylo zasílání duplicitních žádosti, kdy je zřejmé, že stejný projekt nemůže být podpořený dvakrát. Takto jednaly například veřejné instituce, případně veřejnými institucemi založené subjekty. “Zasazuji se o to, aby všichni žadatelé o dotaci měli rovné podmínky a nedocházelo k žádnému obcházení pravidel nebo dokonce švindlům. Není možné akceptovat prázdné žádosti, které jsou evidentním podrazem na poctivých žadatelích. Samozřejmě, že vyřazené budou duplicitní žádosti, aby prostředky putovaly tam, kde jsou nejvíce potřebné,” uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

V souvislosti s touto výzvou se objevila také spekulace, zda její znění případně předčasně neuniklo. “Nejsem si vědom žádného úniku informací finálního znění výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který MMR spravuje. Všechny výzvy IROPu v pracovním znění jsou standardně projednávány v pracovních týmech stejně jako u jiných dotačních programů tak, jak ukládá příslušné evropské nařízení. Členové pracovních skupin zastoupení z řad krajů, obcí, ministerstev nebo specializovaných organizací mají povinnost mlčenlivosti. Pokud některá z těchto osob nespadající do struktur našeho ministerstva porušila zákon poskytnutím znění této výzvy, tak je nutné mít na paměti, že tato osoba měla k dispozici pouze úvodní pracovní verzi,” dodává náměstek pro řízení sekce národních a evropských programů Zdeněk Semorád.

Usilujeme o dostatečnou výši podpory, která pokryje potřeby kybernetické bezpečnosti. “Žadatelé, kteří nestačili podat žádost o peníze z tohoto programu, se mohou ucházet o prostředky z programu eGovernment. Debaty o dalších financích se vedou i na úrovni Národního plánu obnovy,“ dodává náměstek Semorád.

Systémová opatření, která pomohou omezit neférová nebo podvodná jednání, jsou také předmětem diskuzí na půdě MMR. Není možné žádat o podporu na stejný projekt několikrát. Účelové jednání v případě podávání například prázdných žádostí nebudeme tolerovat.

Zdroj informací

Ministerstvo pro místní rozvoj a NejBusiness.cz

Datum

29. srpna 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3661 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál