ÚOHS uložil nejvyšší možné pokuty za maření místního šetření

ÚOHS uložil nejvyšší možné pokuty za maření místního šetření

Pokuty v maximální možné výši uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třem soutěžitelům podezřelým z účasti v kartelové dohodě za maření místního šetření. Společnosti Marc spol. s r. o., EUROTUBES s.r.o. a HK STEEL TRADING s.r.o. působící v oblasti dodávek hutních materiálů zaplatí celkem 959 000 korun.

Jednatelé uvedených soutěžitelů znemožnili provedení neohlášeného místního šetření, v jehož rámci měli zaměstnanci Úřadu hledat a zajišťovat důkazy o možném protisoutěžním jednání. Soutěžitelé mají v takovém případě zákonnou povinnost s Úřadem spolupracovat. Pokud tak neučiní, jedná se o přestupek, který může být potrestán pokutou až do výše 300 000 Kč nebo do 1 % z obratu daného soutěžitele.

Vzhledem k závažnosti jednání uložil Úřad pokuty v maximální výši, u soutěžitele HK STEEL TRADING s.r.o. 300 000 Kč, u dalších dvou soutěžitelů pak 1 % z obratu za poslední ukončené účetní období (Marc spol. s r.o. 326 000 Kč a EUROTUBES s.r.o. 333 000 Kč).

Všechny tyto pokuty byly uloženy ve formě příkazu. Proti dvěma z nich nebyl podán odpor a příkazy se tak staly pravomocnými. Pouze společnost Marc spol. s r. o. využila možnosti podat odpor, proto Úřad zahájil klasické správní řízení, v jehož rámci jí byla pokuta uložena rozhodnutím. Toto rozhodnutí dosud není pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Úřad vede v současné době ještě další správní řízení o stejném druhu přestupku.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

25. srpna 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2265 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál