ČSÚ: V červnu byla očištěná míra nezaměstnanosti opět 2,5 %

ČSÚ: V červnu byla očištěná míra nezaměstnanosti opět 2,5 %

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v červnu 75,5 %. Oproti červnu 2021 se zvýšil o 1,3 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 82,2 %, u žen 68,5 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 44,7 %, u 30–49 let 87,9 %, u 50–64letých 79,9 %.

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v červnu letošního roku 2,5 %. Meziročně se snížil o 0,4 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 1,9 %, u žen 3,2 %.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,4 %. Oproti červnu 2021 se zvýšil o 1,0 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,8 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,1 procentního bodu.

„Zatímco u mužů vidíme posledního půl roku spíše stagnaci v míře jejich ekonomické aktivity i v míře zaměstnanosti či nezaměstnanosti, u žen je situace odlišná. V posledních šesti měsících vzrostla jejich ochota vstoupit na trh práce, čímž u nich rostla jak míra zaměstnanosti, tak i nezaměstnanosti. Trendy jsou však málo výrazné,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v červnu za Českou republiku na úrovni 2,4 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší. Z těchto důvodů se příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny v trendech zatím projeví jen okrajově.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.

Zdroj informací

Český statistický úřad a NejBusiness.cz

Datum

1. srpna 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0836 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál