Česko zaostává v digitální transformaci

Česko zaostává v digitální transformaci

Podle údajů indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI), kterým Evropská komise každoročně sleduje pokrok v digitální rozvinutosti členských států, se Česká republika dlouhodobě drží na spodních pozicích žebříčku. Jak by k rozvoji digitalizace u nás mohly přispět technologické firmy, a co stojí za úspěšným procesem digitalizace v Estonsku objasnila konference Digitalizace Česka, jíž uspořádala Americká obchodní komora v ČR pod patronátem místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše.

Podle každoročně publikovaných analýz o stavu digitální transformace zemí EU Česká republika zaostává v úrovni digitalizace hned v několika hodnocených oblastech. Digitální transformace společnosti, ekonomiky a administrativy je proto jednou z priorit současné vlády. Konference Digitalizace Česka, kterou pořádala Americká obchodní komora v ČR (AmCham) a jíž se zúčastnil místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš spolu se zástupci společností Amazon, Cetin, Citibank, Microsoft, Panattoni, Visa, Vodafone, White & Case, Y Soft, a zástupci Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, otevřela diskuzi o tom, jakým způsobem mohou technologické firmy posunout Česko v digitalizaci o krok dál.

„Digitální transformace společnosti, ekonomiky a administrativy je proces, na kterém musíme spolupracovat všichni společně – občané, firmy a podniky, stát spolu s představiteli neziskových organizací a akademickou obcí. Nikdo jiný za nás totiž digitalizaci neudělá. Jsem si jistý, že se shodneme na tom, že chceme žít ve vzdělané, konkurenceschopné a odolné společnosti, v níž občané a firmy plně využívají výhod, které nám přinášejí nové technologie a umělá inteligence. Nemůžeme si dovolit nadále v digitalizaci zaostávat za ostatními zeměmi. Firmy musejí inovovat a být schopné obstát ve světové konkurenci, občané by měli mít možnost plně se rozvíjet v digitálních kompetencích tak, aby obstáli v rostoucích nárocích trhu. Moderní stát řízený daty odbourá zbytečnou byrokracii a zlepší komunikaci s občany a firmami,“ říká Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci.

Podle účastníka konference Martena Kaevatse, bývalého poradce pro otázky digitální agendy Estonska a spoluzakladatele globální iniciativy GovStack, bývá nejčastější překážkou pro rozvoj digitalizace nejen kultura a způsob myšlení, ale i neochota ke změnám a nastavení konkrétního plánu a cíle, jak těchto změn dosáhnout.

„Digitalizace není o technologiích, ale mnohem více o způsobu myšlení. Bohužel nemálo zemí nemá v oblasti digitální transformace jasný plán, strategii a vizi. Často se zaměřují na konkrétní služby a malé části ekosystému a chybí implementace nástrojů pro systémové změny. Vytvořit dobrý plán znamená, že mu všichni ve společnosti rozumí a také mu věří bez ohledu na politické názory,“ říká Marten Kaevats, a doplňuje: „Budování digitální společnosti vyžaduje čas. A i když se politici ve svých funkcích střídají, digitální transformace společnosti musí pokračovat i bez ohledu na momentální politickou konstelaci.“

Jedním z globálních lídrů v oblasti inovací a digitalizace je i společnost Amazon. Odhodlání podpořit Českou republiku na cestě k digitalizaci sdílením svého know-how a zkušeností z jiných trhů potvrdila i Lucy C. Cronin, viceprezidentka společnosti Amazon pro veřejnou politiku v EU: “Jsme hrdí na to, že můžeme inovace do České republiky přinášet a podílet se tak na rozvoji celé společnosti. Např. v příštím roce otevřeme v Kojetíně v Olomouckém kraji vysoce automatizované robotické expediční centrum, do budoucna plánujeme také rozšíření do České republiky rychlého a cenově dostupného širokopásmového připojení pomocí satelitní sítě na nízké oběžné dráze díky Projektu Kuiper.“ To umožní kvalitnější připojení odlehlejších oblastí, bez kterých se stát při systémové digitalizaci neobjede.

Spolupráce mezi státy a komerčními subjekty je zásadní také v oblasti nastavení regulace. Pravidla, která podporují spolupráci i konkurenceschopnost, totiž pomáhají nejen rozvoji nových technologií, inovací a startupů, ale zvyšují také jejich exportní potenciál. Šance, že se komerční subjekt rozhodne podnikat i za hranicemi, je o mnoho vyšší v případě, že nemusí překonávat velké množství regionálních odlišností a pravidel.

"Aby se český jednorožec uživil na globálních trzích, musí mít také globální odbyt. Čím méně se firma musí soustředit na přizpůsobení produktu dle odlišných pravidel na různých světových trzích, tím více času může investovat do inovativních technologií, které ji dále pomohou uspět,“ říká Ondřej Krajíček ze společnosti Y Soft a předseda Technologické rady AmCham.

Americká obchodní komora v ČR se bude v návaznosti na konferenci Digitalizace Česka i nadále zabývat možnostmi získávání nových technologických investic, které by podpořily rozvoj digitální ekonomiky. Zároveň bude tvořit půdu pro diskuzi o spolupráci státu a firem, bez které se digitální transformace neobejde. V nejbližších měsících bude Americká obchodní komora v ČR pořádat workshopy zaměřené na témata regulačního rámce pro oblast digitální ekonomiky.

Zdroj informací

Americká obchodní komora v České republice a NejBusiness.cz

Datum

25. července 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2871 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál