Zástupci ÚOHS vystoupili na expertní konferenci k audiovizi a autorskému právu

Zástupci ÚOHS vystoupili na expertní konferenci k audiovizi a autorskému právu

Zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vystoupili na konferenci k audiovizi a autorskému právu nazvané Opportunities (and limits) for media and copyright regulation and self-regulation a pořádané Ministerstvem kultury v rámci českého předsednictví Radě Evropské unie v Národním muzeu v Praze ve dnech 14. – 15. 7. 2022. Expertní konference se účastnili odborníci ze všech členských států Unie, zástupci Evropské komise, profesních organizací a Ministerstva kultury.

Cílem dvoudenní konference v oblasti audiovize byla výměna praktických zkušeností s různými formami a postupy spolupráce regulačních orgánů, zejména v souvislosti s uplatňováním směrnice o audiovizuálních mediálních službách na vnitřním trhu EU, i s ohledem na připravovaný Media Freedom Act, který by měl na tuto směrnici navázat mimo jiné v oblasti snahy o zlepšení mezinárodní kooperace regulačních orgánů. Autorskému právu byly věnovány panely III. Alternativní řešení sporů a IV. Kolektivní vyjednávání. Panely byly zaměřeny na prezentaci a výměnu zkušeností s alternativními postupy řešení sporů, což jsou postupy řešení sporů mimosoudní cestou usilující o smírné urovnání sporu a dohodě stran.

Čtvrtý panel byl zaměřen na prezentaci praktických zkušeností s kolektivním vyjednáváním pracovních podmínek a odměňování tvůrců v autorskoprávní oblasti. V úvodu panelu představili zástupci Úřadu návrh pokynů Evropské komise k uplatňování právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek osob samostatně výdělečně činných bez zaměstnanců. Pokyny se týkají možnosti kolektivního vyjednávání těchto subjektů podobně, jako je tomu u uzavírání kolektivních smluv mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, pokud se smlouvy svým charakterem a účelem týkají pracovních podmínek těchto OSVČ bez zaměstnanců. Cílem pokynů je rovněž sjednotit rozdílný přístup v evropských státech.

Dohody o pracovních podmínkách jsou vyňaty z působnosti článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který zakazuje dohody omezující hospodářskou soutěž, neboť v souladu s cíli sociální politiky EU jsou pro zlepšení pracovních podmínek určitá omezení hospodářské soutěže v některých kategoriích kolektivních smluv nezbytná, a proto dle závěrů Soudního dvora EU neporušují právní předpisy Unie v oblasti hospodářské soutěže.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

21. července 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0507 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál