Dynamická směna měn a nové legislativní požadavky na její poskytovatele

Dynamická směna měn a nové legislativní požadavky na její poskytovatele

Dne 1. července 2022 nabývá účinnosti novela zákona o platebním styku, která mimo jiné na český finanční trh zavádí novou kategorii poskytovatelů služby dynamické směny měn (DCC – Dynamic Currency Conversion). Co podstatného přináší?

Zákonem č. 129/2022 Sb. (dále jen „novela ZPS“) se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dohled nad povinnostmi souvisejícími s DCC bude podle něj vykonávat Česká národní banka u jí dohlížených subjektů a poskytovatelů služby dynamické směny měn (nezávislých provozovatelů bankomatů) a Česká obchodní inspekce u osob poskytujících služby směny měn v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb.

Novela ZPS se vztahuje výhradně na dohled nad poskytováním služby DCC v České republice. Z toho důvodu nebude mít dopady na dohled nad využitím této služby ze strany držitelů tuzemských platebních karet v zahraničí. Novela ZPS tedy slouží primárně k ochraně cizinců využívajících DCC na území České republiky.

Co je dynamická směna měn?

Na službu dynamické směny měn mohou držitelé českých platebních karet narazit zejména při platbách kartou a výběrech z bankomatů v zahraničí. V těchto případech je obchodníkem či provozovatelem bankomatu nabídnuta služba zaplacení částky nikoliv v cizí měně daného státu (např. eurech, chorvatských kunách, dánských korunách aj.), ale v českých korunách. Směna je v tomto případě provedena zpravidla méně výhodným kurzem, než jaký nabízí český vydavatel platební karty (typicky banka).

Jaké povinnosti mají poskytovatelé DCC?

Pokud je služba dynamické směny měn nabídnuta plátci (držiteli platební karty) v členském státě Evropské unie, musí být plátce informován o celkových poplatcích spojených s jejím využitím vyjádřených formou procentní přirážky oproti středovému kurzu Evropské centrální banky (dále jen „ECB“) pro daný měnový pár. Plátce díky tomu může snadno porovnat výhodnost nabídky DCC s kurzem, který mu nabízí jeho vydavatel platební karty. Ten musí na svých internetových stránkách uvádět vedle směnného kurzu pro karetní transakce rovněž odchylku tohoto kurzu od středového kurzu ECB.

Ten, kdo nabízí DCC, musí před využitím této služby informovat plátce o celkové částce, která má být v případě využití této služby odepsána z jeho účtu, a o celkové částce, která má být připsána na účet příjemce. Plátce musí být při nabídce DCC rovněž srovnatelným způsobem informován o možnosti uhradit platbu v měně používané příjemcem, kdy se použije směnný kurz vydavatele platební karty plátce. Smyslem těchto informačních povinností je umožnit držitelům platebních karet lépe posoudit výhodnost směny měn, je-li jim nabídnuta služba DCC.

V případě, že měnu namísto zákazníka zvolí obchodník, a částka k zaplacení je na platebním terminálu uvedena v českých korunách, může zákazník transakci odmítnout a požádat o její opětovné zadání v cizí měně (měně obchodníka). Pozdější reklamace transakcí s DCC bývají obtížné.

Zdroj informací

Česká národní banka a NejBusiness.cz

Datum

5. července 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.4824 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál