Společnost GSK během dekády investuje 1 miliardu liber do výzkumu a vývoje

Společnost GSK během dekády investuje 1 miliardu liber do výzkumu a vývoje

GSK plc oznámila, že v příštích 10 letech investuje 1 miliardu GBP do urychlení výzkumu a vývoje zaměřeného na infekční onemocnění, která neúměrně postihují země s nižšími příjmy.

Uvedený výzkum se zaměří na nové a převratné vakcíny a léčiva určené k prevenci a léčbě malárie, tuberkulózy, HIV (prostřednictvím ViiV Healthcare), opomíjených tropických onemocnění a antimikrobiální rezistence, které si stále vybírají ničivou daň mezi nejzranitelnějšími skupinami obyvatel a v mnoha zemích s nižšími příjmy přispívají k více než 60 % zátěže způsobené nemocemi.

Na summitu o malárii a opomíjených tropických nemocech ve Rwandě se tématu dotkl Thomas Breuer, GSK Chief Global Health Officer, který potvrdil závazek společnosti v oblasti celosvětového lékařského výzkumu pro nadcházející desetiletí. „Díky důrazu na vědecké inovace v oblasti globálního zdraví jsme dodali první vakcínu proti malárii, RTS,S, první radikální preparát k léčbě malárie způsobené plasmodií vivax, tafenoquin, a novou kandidátní vakcínu proti tuberkulóze. Naše společnost musí nyní urychlit vývoj více než 30 potenciálních nových vakcín a léčiv (včetně preklinické fáze vývoje), která se zaměřují na 13 infekčních onemocnění s vysokou zátěží, a všichni společně se musíme ze všech sil snažit o to, aby se tyto potenciálně život zachraňující inovace dostaly k lidem, kteří je potřebují.“

Vyjádření poskytl také ministr zdravotnictví Malawi, Khumbize Kandodo Chiponda. Ten pozoruje velké pokroky ve zmírnění výskytu infekčních onemocnění včetně vymýcení lymfatické filariózy. „Některé nemoci však přetrvávají, protože vakcíny a léky určené k jejich prevenci a léčbě zatím neexistují nebo jsou kvůli rostoucí rezistenci méně účinné. Oznámení společnosti GSK je důkazem jejího odhodlání vyrovnat rozdíly v inovacích a zásadním krokem při eliminaci infekčních onemocnění, jež brání vzniku zdravějšího a spravedlivějšího světa,“ dodává ministr zdravotnictví.

Investice 1 miliardy GBP do globálních výzkumných a vývojových center podpoří konkrétně následující úsilí společnosti GSK:

  • Dodávat vakcíny a léčiva nové generace na léčbu malárie a tuberkulózy, nabízet pacientům kratší, jednodušší a bezpečnější léčebné možnosti včetně výzkumu a vývoje injekčně podávaných látek s dlouhodobým působením na ochranu proti malárii způsobené P. falciparum

  • Prostřednictvím ViiV Healthcare partnersky spolupracovat na ukončení výskytu HIV/AIDS díky vývoji a zpřístupnění možností inovativní léčby a prevence pro osoby infikované virem HIV

  • Snížit rezistenci vůči antibiotikům rozvojem našeho špičkového portfolia vakcín včetně prvotřídních vakcín proti invazivní netyfoidní salmonelóze a shigelóze

  • Urychlit prostřednictvím multioborové spolupráce a partnerství externí financování výzkumu a vývoje v oblasti infekčních onemocnění s vysokou zátěží

Aby byla společnost GSK schopna tyto cíle naplnit, vytvořila specializovanou nekomerční globální zdravotní složku Global Health Unit, jejíž úspěch se měří výhradně dopadem na zdraví. Tento model je navržen tak, aby přednost dostala prevence a léčba infekčních onemocnění v zemích s nižšími příjmy, kde mohou vědecké poznatky naší společnosti pozitivně zasáhnout zdraví milionů lidí žijících v oblastech s výskytem těchto onemocnění, a to jen s malou vyhlídkou na komerční návratnost vložených investic.

Součástí tohoto modelu jsou i specializovaná globální výzkumná a vývojová centra určená pro výzkum a vývoj vakcín a léčiv, která spolupracují s partnery světové úrovně na urychlení objevů a vývoje nových vakcín a léčiv. Tato centra se zabývají více než 30 potenciálními vakcínami a léčivy zaměřenými na 13 infekčních onemocnění s vysokou zátěží.

Tyto investice do globálního zdraví jsou součástí úsilí společnosti GSK během příštích deseti let pozitivně ovlivnit životy více než 2,5 miliardy lidí.

Zdroj informací

GSK a NejBusiness.cz

Datum

30. června 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2274 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál