Spolehlivý dluhopis jako ochrana před inflací

Spolehlivý dluhopis jako ochrana před inflací

Při zodpovědném výběru emitenta může být dluhopis jeden z účinných nástrojů pro ochranu financí před inflací, nebo alespoň zmírnění jejích dopadů.

S ohledem na současné dynamické změny hodnot inflace je těžké její porovnání s úročením investic. Ucelený obraz obvykle poskytne až hodnota udávaná za celý rok. Pokud však vezmeme v úvahu míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku, tak Český statistický úřad uvádí v květnu 2022 hodnotu 16% oproti roku 2021. Pokud bychom květnový údaj vztáhli k posledním dvanácti měsícům (míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen), tak se jedná o údaj 8,1%. Ať už vezmeme v úvahu kteroukoliv z hodnot uváděných při vyjadřování míry inflace pomocí indexu spotřebitelských cen, jedná se o údaje, které jsou pro mnohé investory a majitele úspor alarmující a nutí je k tomu, aby se zamysleli nad tím, co se v čase děje s jejich penězi.

Někteří stále drží poměrně vysoké částky uložené na běžných či spořících účtech. Jiní se orientují na různé investiční nástroje, mezi které patří i dluhopisy. Ty státem vydávané nenabízejí adekvátní výnos, a proto přichází v úvahu dluhopisy korporátní. Tak jako u každé investice, je však i v případě dluhopisů potřeba dodržovat při výběru určitá pravidla. Mezi ně patří důkladné seznámení s emisními podmínkami a s aktuální situací emitenta, aby si investor udělal co nejpřesnější obrázek o tom, kam svoje peníze investuje. Investor musí být přesvědčen, že byznysplán emitenta bude úspěšný, že rozvoj společnosti bude probíhat v souladu s tímto plánem a v době splatnosti emise bude schopen dostát svým závazkům.

Podle expertního portálu Dluhopisy.cz lze v současné době považovat za rozumnou úrokovou míru korporátních dluhopisů hodnotu kolem 8 – 11%. U dluhopisů, které lákají na výnosy kolem 20% je třeba mít se na pozoru. Pokud emitent takto razantně zvýší výnosy, musel by v praxi přímou úměrou zvýšit rovněž zisky firmy, což není příliš pravděpodobné. Takový dluhopis pak nelze považovat za bezpečný.

Specialisté z portálu doporučují ještě další bezpečnostní záruky. První se jmenuje agent pro zajištění a má jasně definovanou oporu v zákoně. Společnost Zajišťovací agent pro dluhopisy na trhu funguje už přes tři roky, ale více mluvit se o ní začalo až v poslední době. Pokud si firma vydávající dluhopisy opatří nezávislého agenta, kterému mohou investoři věřit, a dá mu do zástavy majetek odpovídající hodnotě emitovaných dluhopisů, jsou finance investorů velmi dobře ochráněné. Jakmile by došlo k jakémukoli problému s nesplácením úroků nebo jistiny a investoři se domluvili, že chtějí své peníze zpět, agentovi nic nebrání v tom, aby emitentův majetek, který má v zástavě, prostě prodal a vklady investorům vrátil. Důležité je ověřit, zda je agent skutečně nezávislý a nemá s emitentem žádný jiný vztah, a zda hodnota zástavy skutečně odpovídá objemu emitovaných dluhopisů.

Druhým užitečným vodítkem může být emise, která je označena štítkem „Osvědčený emitent“. Jedná se o firmy, které v minulosti své dluhopisy řádně splatily a jejich komunikace s investory byla bezproblémová.

Zdroj informací

Dluhopisy.cz a NejBusiness.cz

Datum

23. června 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1815 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál