Z evropských peněz půjde krajům 6,6 miliardy korun na zajištění dostupnosti sociálních služeb

Z evropských peněz půjde krajům 6,6 miliardy korun na zajištění dostupnosti sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo jednu z prvních výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Zaměřuje se na zajištění dostupnosti sociálních služeb a je pro ni vyčleněno zhruba 6,6 miliard korun. Oprávněnými žadateli jsou kraje, včetně hlavního města Prahy.

V rámci výzvy bude možné podporovat sedm druhů sociálních služeb. Půjde o azylové domy, domy na půl cesty, sociální rehabilitace (mimo pobytovou formu), intervenční centra, osobní asistence, podporu samostatného bydlení a sociálně terapeutických dílen. „Uplynulé období bylo pro sociální služby velkou zatěžkávací zkouškou, musely se vypořádat s nedostatkem financí a v poslední době i s růstem nákladů. Možnost čerpání evropských peněz je proto v současné době velmi vítaným zdrojem financování,“ vyzdvihl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Oproti minulému programovému období bude u výzvy Zajištění dostupnosti sociálních služeb mnohem jednodušší vykazování (tzv. jednotkové). Pro každý druh sociální služby byla stanovena částka potřebná pro dosažení „jednotky“. U pobytových sociálních služeb se jedná o náklady na lůžko za měsíc, u ambulantních a terénních sociálních služeb jde o náklady na úvazek sociálního pracovníka za měsíc. Nebude tedy již nutné dokládat jednotlivé účetní doklady, ale budou proplaceny prostředky podle vykázaného počtu lůžek nebo úvazků.

Celkem bude na aktivity věnované sociálnímu začleňování a boji proti chudobě v období 2021-2027 vyčleněno přes 18 miliard korun. Jedním z realizovaných projektů v minulém období byl projekt obecně prospěšné společnosti Mezi proudy. Projekt byl zaměřen na pomoc lidem z ubytoven a azylových domů, kteří usilují o standardní bydlení. Příběh pana Filipa, který měl dlouhodobé problémy s bydlením, můžete zhlédnout ve videu na našem YouTube kanálu Větší šance Sociální bydlení Mezi proudy.

Aktuální informace o této a dalších výzvách jsou dostupné na webových stránkách www.esfcr.cz spolu se všemi nezbytnými dokumenty pro žadatele a příjemce v rámci programu OPZ+.

Zdroj informací

Ministerstvo práce a sociálních věcí a NejBusiness.cz

Datum

17. června 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1813 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál