Augmentace a automatizace ovlivní v příštím desetiletí práci v logistice

Augmentace a automatizace ovlivní v příštím desetiletí práci v logistice

Při přípravách na „budoucnost práce“ je zásadní porozumět tomu, do jaké míry mohou nové technologie transformovat logistiku, a zohlednit také rychlost, s níž budou tyto změny přicházet. Při pohledu do budoucnosti je zřejmé, že dojde k urychlování digitalizace logistiky, ale dokončení celého procesu bude ještě otázkou několika desetiletí. Digitalizace logistiky je přitom zásadním faktorem pro vylepšování dodavatelských řetězců, aby mohly uspokojovat nově vznikající poptávky zákazníků. Klíčovou roli sehraje rovněž řízení talentů na základě holistického přístupu, který umožní zohledňovat a kombinovat na pracovištích řadu faktorů od technologií přes zdraví a bezpečnost až po trvalou udržitelnost a diverzitu.

Zpráva DHL o trendech s názvem Budoucnost práce v logistice představuje dva možné scénáře dalšího vývoje, v nichž budou hrát klíčovou roli technologie augmentace a automatizace. Zpráva nabízí také praktické úvahy nad udržováním rovnováhy při implementaci obou druhů technologií a poskytuje přehled o současném vývoji probíhající transformace. DHL předvídá budoucnost, v níž budou realizovány některé aspekty obou konceptů augmentace a automatizace, a to především v následujících šesti segmentech dodavatelského řetězce: skladování, dálková doprava, doručování, administrativní činnosti, zákaznické služby a plánování dodavatelského řetězce.

„Víme, že se digitální transformace logistiky neuskuteční přes noc, nyní se však nacházíme v bodu zlomu. Digitální transformace je řízena lidmi a urychlována technologiemi. Z této perspektivy je zřejmé, že se dnes musíme připravovat na realitu, kterou přinesou budoucí technologie augmentace a automatizace, a umožnit zaměstnancům, aby hráli aktivní roli při utváření budoucnosti práce společně se svým zaměstnavatelem,“ říká Klaus Dohrmann, viceprezident divize zákaznických řešení a inovací společnosti DHL, odpovědný za inovace v Evropě a výzkum trendů.

Zaměstnanci, jakými jsou například specialisté ve skladech a kurýři, budou díky novým chytrým technologiím augmentace plnit své pracovní úkoly rychleji, bezpečněji a s menší fyzickou i mentální námahou. Kancelářské pracovní prostory se zmenší, protože technologie umožní administrativním pracovníkům pracovat na dálku. Díky tomu bude možné věnovat více plochy logistickým funkcím, jako je skladování.

Stroje a spolupracující roboti budou díky automatizační technologii vykonávat pracovní úkoly efektivně díky nepřetržitému provozu a minimální až nulové chybovosti. Tím bude zajištěna průběžná optimalizace a expanze zcela digitalizovaného logistického průmyslu. Budeme také svědky přesunu zaměstnanců na pracovní místa zaměřená na udržování dodavatelských řetězců v chodu. Půjde například o údržbářský a optimalizační personál.

Vzhledem k tomu, že zařazení technologií augmentace a automatizace do dodavatelského řetězce je v obou případech spojeno se specifickými přínosy i výzvami, DHL ani u jednoho z obou konceptů neočekává, že by se je podařilo zcela integrovat, a to především v průběhu příštích 10 až 20 let.

Stejně jako jakýkoli jiný proces rozsáhlé změny bude i přechod do budoucnosti práce v logistice vyžadovat pečlivé plánování, aktivní management, otevřenou komunikaci, inspirující a pragmatické vedení i neotřelé přístupy. V této oblasti lze specifikovat tři klíčové nástroje vedoucí k úspěchu: nové vedení a role, nové přístupy k učení a vývoji a nové pracovní modely a prostředí.

„Jsme odvětvím, v němž hlavní roli hrají lidé,“ říká Jana Kochová, partnerka a generální ředitelka společnosti DHL Consulting, dodává: „Jsou to naši zaměstnanci, kdo vytváří hodnotu našich služeb a našeho podniku. Proto je naším stěžejním zájmem, abychom cestu digitalizace absolvovali se všemi. Každý má svou roli.“

Je důležité, aby vedoucí zapojili do procesu i zaměstnance a udělali z nich aktivní účastníky změny. V takto vytvořené atmosféře přípravy a adaptace lze zaměstnancům napomáhat k jejich dalšímu profesnímu růstu nabídkou rekvalifikací a rozšiřování vzdělání. Logistický průmysl proto musí komunikovat a spolupracovat s vládními institucemi, společenskými organizacemi a dalšími odvětvími, aby bylo zajištěno, že talent nezůstane ležet ladem.

Zdroj informací

DHL Express (Czech Republic) s.r.o. a NejBusiness.cz

Datum

12. června 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3357 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál