Příští týden bude pro téměř 4 stovky seniorů obzvlášť významný

Příští týden bude pro téměř 4 stovky seniorů obzvlášť významný

Je jich 359 a jsou to ti nejlepší studenti, jaké si pedagogové mohou přát. Dychtiví po vzdělání a informacích, spolehliví a dochvilní. Na přednášky se dostavují připravení a oceňují i společenský faktor vzájemného setkávání. A právě o tento sociální rozměr studia ve zralém věku je v posledních letech připravila opatření přijatá ve snaze zabrzdit šíření pandemie covid-19. Ukončení bezpečnostních opatření také po dvou letech konečně umožnilo uspořádat slavnostní ukončení studia s předáním osvědčení o absolvování. Osobně blahopřát absolventům U3V přijde do Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě kromě nejvyšších univerzitních činitelů a lektorů i primátor statutárního města Opavy.

Narodili se sice o nějaký ten rok dříve než běžní studenti Slezské univerzity, na jejich schopnosti vstřebávat nové poznatky to však není nijak znát. A pedagogové si pochvalují jejich živý zájem o studium umocněný snad tím, že byli vychováváni jak v úctě ke vzdělání, tak v realitě bariér socialistického režimu, který vysokoškolské vzdělání využíval jako nástroj kontroly nad společností a přístup k němu silně kontroloval a omezoval.

„Každým rokem nabízíme v Opavě a Karviné 4 ucelené programy a více než 15 kurzů, které jsou určené seniorům 50+ a které vycházejí z oblastí studií, jež má univerzita akreditovány pro své studijní programy,“ vysvětluje Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D., prorektorka Slezské univerzity pro studijní a sociální záležitosti a dodává: „Výuka zpravidla kopíruje období běžných semestrů, její maximální rozsah je 60 vyučovacích hodin za akademický rok a podmínkou úspěšného ukončení studia je vypracování závěrečné zkoušky, testu nebo seminární práce.“

Mezi tradičně nejoblíbenější kurzy patří ty jazykové, dále jsou populární kurzy zaměřené na historii a kurzy ovládnutí počítačové gramotnosti a mobilních zařízení či proniknutí do tajů elektronické fotografie. Covid-19 ovšem změnil „pravidla hry“ i v oblasti vzdělávání dříve narozených. Zatímco výuka posledně jmenovaných typů kurzů se bez větších potíží uskutečňovala i distančním způsobem, pro převážnou většinu dalších kurzů jejich účastníci zvolili odložení na klidnější dobu. Připravované slavnostní předávání osvědčení o absolutoriu, které se uskuteční dne 15. 6. od 10 hodin v prostorách Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě, tak bude mít vzhledem k často prodloužené době studia obzvláště slavnostní ráz.

Zdroj informací

Slezská univerzita v Opavě a NejBusiness.cz

Datum

10. června 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0321 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál