Rodiny dostanou 5 tisíc na dítě, zjednoduší se příspěvek na bydlení

Rodiny dostanou 5 tisíc na dítě, zjednoduší se příspěvek na bydlení

Příspěvek ve výši 5 tisíc korun pro rodiny, zjednodušení administrace příspěvku na bydlení, podpora částečných úvazků, pružnější možnosti čerpání rodičovského příspěvku a lepší podpora pěstounů. Tyto návrhy legislativních úprav z dílny MPSV dnes schválila vláda. Příspěvek pro děti je dalším krokem, kterým kabinet reaguje na zvyšující se ceny a inflaci. Příspěvek by měly obdržet na každé nezletilé dítě rodiny s celkovým ročním příjmem do milionu korun hrubého. Rodiče, kteří v červnu pobírají přídavek na dítě, dostanou v srpnu peníze automaticky. Přídavek je nyní vyplácen asi 230 tisícům dětí do 18 let.

Jednorázový příspěvek reaguje na současnou situaci rodin s dětmi, které pociťují dopady rostoucích cen energií, potravin i dalších základních potřeb. „Chceme cíleně podpořit především rodiny s dětmi s nižšími a středními příjmy, ale také samoživitelky a samoživitele. Ti všichni jsou totiž nyní ohroženou skupinou obyvatel, protože na ně přímo dopadá zdražování energií, potravin i služeb. Příspěvek má rodinám pomoci s výdaji spojenými se začátkem školního roku,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Příspěvek by se mohl týkat asi 1,6 milionu dětí. Bude vyplacen každému oprávněnému dítěti, které k 1. srpnu 2022 nedovrší 18 let, o peníze mohou žádat i rodiče dětí, které se narodí od srpna do konce letošního roku. Za rodiče se pro účely vyhodnocení nároku na příspěvek považují nejen biologičtí rodiče, ale také osoby, jimž bylo dítě svěřeno do péče.

„Výplatu příspěvku se snažíme maximálně zjednodušit. Směřujeme vůbec poprvé k tomu, že podpora bude sice adresná, ale podání žádosti nebude nikoho nadměrně zatěžovat, navíc mnoho domácností dostane peníze automaticky k přídavku na dítě, takže se nebudou muset vůbec o nic starat. Ve zbylých případech lidem umožníme žádost podat elektronicky z pohodlí domova.,“ řekl ministr Jurečka. Proces elektronické administrace žádosti se nyní finalizuje. Od začátku srpna začne pro tento účel na webu MPSV fungovat aplikace. Žadatel se ověří elektronickou identitou. Vedle této možnosti budou k dispozici vybrané Czech POINTy, kde bude možné žádost vyřídit.

Podmínkou pro nárok na příspěvek je kromě věku dítěte celkový příjem domácnosti, tedy rodičů, který v roce 2021 nesmí přesáhnout 1 milion korun hrubého. Za příjem budou považovány příjmy evidované Českou správou sociálního zabezpečení a příjmy z podnikání zaznamenané v daňových přiznáních, např. i z pronájmu nemovitostí. Rodiče je nebudou nijak prokazovat, jejich výši uvedou v čestném prohlášení. „Při záměru pomoci zranitelným se snažíme také nasměrovat naši státní správu k modernímu řízení a nezbytné digitalizaci. Budeme využívat data, která má stát k dispozici. Děláme konečně něco, co léta vázlo,“ dodal ministr Jurečka. Další informace k příspěvku jsou k dispozici v otázkách a odpovědích.

Příspěvek na bydlení: jednodušší administrativa, žádosti elektronicky

Domácnostem, které nemají dostatečné příjmy na to, aby pokryly stávající náklady, pomáhá příspěvek na bydlení. „V době růstu cen energií roste jeho význam, zjednodušení této dávky je proto klíčové. Zbytečná administrativa by neměla lidi odrazovat. Pokud pomoc prokazatelně potřebují, tak by ji měli snadno získat. Slíbil jsem důkladnou revizi systému a nyní přicházíme s konkrétním řešením. Jeho součástí je vytvoření prostoru pro další zjednodušení digitálního procesu, tedy podávání žádostí bez nutnosti navštívit pobočku Úřadu práce,“ uvedl ministr Jurečka.

Žádost o příspěvek se zjednoduší hned v několika ohledech. Předně nebude nutné žádat každoročně, nyní bude příspěvek poskytovaný na dobu neurčitou. Náklady na bydlení a příjmy domácností se nebudou dokládat čtvrtletně, ale pouze pololetně, nově také nebude nutné rozepisovat na jednotlivé položky a nebude ani nutné předkládat pravidelné zúčtování zálohově placených služeb. Doklady bude možné snadno nahrát elektronicky, např. vyfocené na mobilní telefon. Údaje, které stát může získat nebo ověřit sám, nebude muset klient dokládat.

Změny se týkají i mimořádné okamžité pomoci. Rozšíří se výčet možných situací, kdy lze o dávku žádat. Úřady práce budou moci více přihlížet k náhlým individuálním potřebám žadatele. Mění se i pravidla pro posuzování příjmu tak, aby pomoc zohledňovala v co největší míře skutečnou situaci žadatele a jeho majetkové poměry. Zjednoduší se i správní řízení, aby pomoc byla co nejrychlejší. „V současné době, kdy jsme v rychlém sledu čelili pandemii, energetické krizi, vysoké inflaci a uprchlické krizi, je nutné tuto formu pomoci revidovat. Narůstá okruh lidí a domácností, které jsou přímo ohroženy například ztrátou bydlení nebo sociálním vyloučením, a přitom na ně nynější zákon nemyslí,“ vysvětluje Jurečka. Je nutné pomoci ohroženým skupinám osob, aby se vymanily třeba z nevhodných forem bydlení, jako jsou ubytovny. „Lidé mají dostat šanci pro vyřešení své složité životní situace,“ dodal.

Větší flexibilita rodičovského příspěvku

Nová úprava rodičovského příspěvku pro nízkopříjmové zvyšuje možnosti volby při čerpání této dávky tak, aby lépe vyhovovala potřebám rodiny. Rodiče budou mít možnost čerpat měsíčně příspěvek až do výše 13 tisíc korun, místo dosavadních 10 tisíc.

Cílená podpora částečných úvazků

Dalším opatřením souvisejícím s energetickou krizí je v rámci rodinného balíčku podpora částečných úvazků. Navrhovaný zákon zavádí slevu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, za které bude sleva náležet. „Pomůžeme tak těm, kteří nemohou pracovat na plný úvazek, aby si zajistili příjem vlastní prací a byli ekonomicky nezávislejší a zároveň začali přispívat do systému. Chceme motivovat i zaměstnavatele k uzavírání většího počtu zkrácených úvazků se zaměstnanci, kteří s ohledem na nejrůznější životní situace nemohou pracovat na plný úvazek,“ shrnul ministr Jurečka.

Sleva se vztahuje na uzavřené zkrácené úvazky v rozsahu 8 až 30 hodin týdně s určitými skupinami zaměstnanců. Jde o osoby starší 55 let, rodiče dětí do 10 let (včetně pěstounů), osoby pečující o někoho blízkého, kdo je odkázán na cizí pomoc (stupeň závislosti II), studenty středních nebo vysokých škol, osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce a osoby na rekvalifikaci. Sleva na pojistném se bude ještě vztahovat na zaměstnávání osob mladších 21 let, u nich ale nebude podmínkou zkrácený úvazek. Cílem je v tomto případě podpořit obecně vstup mladých lidí na trh práce.

Lepší podpora nezprostředkovaných pěstounů

Novela zákona o důchodovém pojištění počítá s podporou krátkodobých a dlouhodobých pěstounů. Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí mohli tzv. nezprostředkovaní pěstouni pobírat do 31. prosince 2021 odměnu pěstouna, se kterou se pojí také účast na sociálním a zdravotním pojištění. Od 1. ledna 2022 zákon o sociálně-právní ochraně dětí u nezprostředkovaných pěstounů, kterými jsou nejčastěji prarodiče, zakotvil nárok na novou dávku – příspěvek při pěstounské péči, se kterou již účast na důchodovém a zdravotním pojištění nepojí.

„Proto jsme navrhli novou úpravu zákona o důchodovém pojištění, která zabezpečuje, aby se nezprostředkovaní pěstouni účastnili důchodového pojištění až do zániku pěstounské péče u dítěte, které jim bylo svěřeno do péče před 1. lednem 2022,“ vysvětlil ministr Jurečka. Doba účasti na důchodovém pojištění se u těchto osob považuje za náhradní dobu pojištění a za vyloučenou dobu. Podmínkou pro účast nezprostředkovaných pěstounů na důchodovém pojištění je výplata příspěvku při pěstounské péči a do 31. prosince 2021 nárok na odměnu pěstouna.

Dalším opatřením je tzv. adaptační bonus pro osoby pečující o svěřené děti v náhradní rodinné péči. Cílem opatření je podpořit adaptaci při přijetí dítěte do náhradní rodinné péče, ať již z titulu svěřenectví, tak nezprostředkované pěstounské péče. Adaptační bonus spočívá v zavedení nepříspěvkové účasti pěstounů na důchodovém pojištění nejdéle po dobu 2 let od prvního dne kalendářního měsíce, za který dítěti náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Zdroj informací

Ministerstvo práce a sociálních věcí a NejBusiness.cz

Datum

5. června 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

13. června 2024

Skanska uvádí na trh novou lokalitu, Habitat Malešice nabídne multifázový projekt s více než 1 000 byty

Skanska představuje svůj doposud největší rezidenční projekt s názvem Habitat a spouští prodej první...

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

Reklama

Page generated in 1.2019 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál