ÚOHS šetřil poplatek za uvedení filmů v síti multikin Cinema City, případ vyřešil mimo správní řízení

ÚOHS šetřil poplatek za uvedení filmů v síti multikin Cinema City, případ vyřešil mimo správní řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyřešil bez zahájení správního řízení možné protisoutěžní jednání, které se týkalo poplatků vybíraných provozovatelem sítě multikin Cinema City.

Úřad se věcí zabýval na základě podnětu, který upozorňoval na možné zneužití dominantního postavení společností Cinema City Czech s.r.o. účtováním poplatku Virtual Print Fee (dále jen „poplatek VPF“) ve výši 500 eur za každý kinosál, v němž bude film nasazen.

Poplatek VPF započali provozovatelé kin celosvětově účtovat kolem roku 2009. Sloužil k úhradě nákladů na digitalizaci kinosálů, z níž měli prospěch zejména producenti filmů. Z tohoto důvodu požadovali provozovatelé kin tuto nákladnou investici od producentů uhradit. Běžnou praxí hrazení nákladů na digitalizaci kinosálů bylo využití služeb integrátora, který poskytl finanční prostředky a následně vybíral poplatek VPF od distributorů do předem stanovené výše, přičemž po jejím dosažení přestal poplatek VPF vybírat.

Soutěžitel Cinema City účtoval poplatek VPF producentům filmových děl (přeneseně přes jejich distributory) od roku 2011. Rozhodl se nevyužít služeb integrátora a namísto toho zvolil metodu financování digitalizace kinosálů z vlastních zdrojů. Na její úhradu následně vybíral poplatek VPF od producentů filmových děl, aniž by byla předem stanovena částka, kterou měl tento poplatek uhradit. Od poloviny roku 2017 postupně přestával poplatky VPF vybírat od skupiny významných hollywoodských producentů, se kterými jako jedinými podepsal smlouvy o hrazení nákladů digitalizace s pevně stanovenou částkou k úhradě. Poslední z těchto smluv byla ukončena v polovině roku 2020, avšak od ostatních producentů filmových děl, s nimiž smlouvy dojednány nebyly, byl poplatek VPF nadále vybírán. Soutěžitel Cinema City přitom dostatečně nezdůvodnil, proč jsou tímto poplatkem zatíženy filmy pouze určitých producentů.

Po analýze výsledků předběžného šetření Úřad dospěl k závěru, že soutěžitel Cinema City, jakožto provozovatel nejrozsáhlejší sítě multikin na území České republiky, by mohl dosahovat dominantního postavení. Výše popsané jednání Úřad vyhodnotil jako indicii možného zneužití dominantního postavení spočívající v uplatňování rozdílných podmínek vůči filmovým producentům při shodném či srovnatelném plnění, aniž by pro to existovaly objektivně ospravedlnitelné důvody. Tímto jednáním mohlo docházet ke znevýhodnění zejména českých a evropských producentů filmových děl v hospodářské soutěži s producenty hollywoodskými. O těchto svých předběžných závěrech Úřad soutěžitele Cinema City informoval s tím, že v případě rychlého a efektivního narovnání soutěžního prostředí lze v daném případě tento potenciální soutěžní problém vyřešit tzv. soutěžní advokacií.

Soutěžitel Cinema City v reakci na šetření a následnou výzvu Úřadu přestával v průběhu roku 2021 poplatek VPF za nasazení jednotlivých filmů v České republice uplatňovat. Od roku 2022 již v České republice poplatek VPF neúčtuje žádným tuzemským ani zahraničním filmovým producentům.

Tím, že již v průběhu šetření prováděného Úřadem upustil soutěžitel Cinema City od vybírání poplatku VPF i od zbývající skupiny distributorů filmových děl, došlo k odstranění obav Úřadu z možného narušování hospodářské soutěže. Proto Úřad v dané věci nezahájil správní řízení. Prostřednictvím alternativního řešení soutěžního problému (soutěžní advokacie) tak docílil v předmětném případě efektivnějšího a rychlejšího dosažení účelu soutěžní politiky, kterým je ochrana hospodářské soutěže.

K využití alternativního řešení namísto zahájení správního řízení Úřad přistoupil i na základě snahy soutěžitele Cinema City přijmout co nejrychleji efektivní nápravná opatření. Díky tomu došlo k rychlému, jednoznačnému a efektivnímu odstranění možných negativních dopadů na hospodářskou soutěž a její účinné obnově bez nutnosti vést správní řízení.

Využití alternativního řešení soutěžních problémů není pro Úřad závazné. U každého případu se vyhodnocuje ad hoc, zda Úřad k řešení mimo správní řízení přistoupí, nebo zda naopak bude zahajovat sankční správní řízení.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

31. května 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

13. března 2024

DKV Mobility rozšiřuje síť dobíjecích stanic

Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, rozšířila svou...

12. března 2024

BILLA svoji novou identitu promítá nejen do svých prodejen

Po představení své nové obchodní strategie, zaměřené na podporu zdraví, správného stravování a na...

12. března 2024

SAP představuje novinky ve správě firemních dat s generativní AI

Společnost SAP oznámila novinky zaměřené na správu firemních dat. Nejvíce inovací včetně využití...

Reklama

Page generated in 1.1369 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál