Evropská komise musí dále pokračovat se strategií Farm to Fork právě i kvůli krizi na Ukrajině

Evropská komise musí dále pokračovat se strategií Farm to Fork právě i kvůli krizi na Ukrajině

Společný otevřený dopis podepsaný ProVeg International říká, že strategie Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork) zajišťuje dlouhodobou potravinovou bezpečnost.

Organizace zvyšující povědomí o potravinách ProVeg International dnes podepsala společný otevřený dopis s dalšími organizacemi, v nichž vyzývá Evropskou komisi, aby se držela kurzu stanoveného ve strategii Farm to Fork. Tím je posun Evropy směrem ke zdravým a ekologickým zemědělským postupům.

Dopis je reakcí na názory v rámci zemědělského průmyslu i samotné Evropské komise, které navrhují, že by strategie měla být přehodnocena ve světle války na Ukrajině a obav o potravinovou bezpečnost, které konflikt vyvolal.

Více než 85 organizací podepsalo dopis, který vyzývá Evropskou komisi, aby strategii neměnila.

Dopis přichází jako reakce na prohlášení komisaře EU pro zemědělství Janusze Wojciechowského, který uvádí, že „jestliže je ohrožena potravinová bezpečnost, musíme se znovu podívat na cíle strategie Farm to Fork a napravit je“. Věříme, že opak je pravdou: krize na Ukrajině je další připomínkou toho, jak zásadní je implementovat Zelenou dohodu pro Evropu a její strategii Farm to Fork a také strategii Biodiverzity.

„Musíme se držet cesty, která byla stanovena ve strategii Farm to Fork,” řekla viceprezidentka ProVeg Jasmijn de Boo. „Strategie je jádrem Zelené dohody pro Evropu a je navržena tak, aby náš potravinový systém byl odolný vůči krizím, jako je válka, pandemie nebo klimatická krize. Nezahazujme enormní úsilí, které bylo vynaloženo na zajištění toho, aby byl evropský potravinový systém odolný vůči budoucím hrozbám.“

Dopis uvádí, že zdravé, sociálně a ekologicky šetrné zemědělské postupy, jako je agroekologie, ekologické zemědělství a agrolesnictví, poskytují jedinou cestu k zajištění dlouhodobé potravinové bezpečnosti, potravinové soběstačnosti a celkové udržitelnosti potravinových systémů.

V dopise se uvádí, že se „musíme se odvrátit od intenzivního zemědělství, průmyslového rybolovu a akvakultury.” Dále navrhuje, že přechod k agroekologii by měl být spojen s politikami, které podporují snižování produkce průmyslově chovaných zvířat směrem k extenzivním postupům v malém měřítku a důrazem na životní podmínky zvířat, a to prostřednictvím spravedlivého přechodu respektujícího právo zemědělců a zemědělkyň na spravedlivý příjem. Na druhé straně by měl přechod podporovat zdravější a rostlinnější stravu.

Nejnovější zpráva IPCC jasně ukázala, že „zatímco zemědělský rozvoj přispívá k zajišťování potravin, neudržitelná zemědělská expanze, částečně způsobená nevyváženou stravou, zvyšuje zranitelnost ekosystémů i lidské populace a vede ke konkurenci v oblasti půdy a/nebo vodních zdrojů“.

Zdroj informací

ProVeg International a NejBusiness.cz

Datum

12. března 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0792 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál