Svaz průmyslu vyzval vládu, aby zajistila podmínky pro úspěšnou transformaci české energetiky

Svaz průmyslu vyzval vládu, aby zajistila podmínky pro úspěšnou transformaci české energetiky

Transformace energetiky je zásadní pro úspěšné plnění klimatických cílů a zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky. Nejen kvůli aktuálním trendům v ekonomice, vysokým cenám emisních povolenek, elektřiny a zemního plynu je ale nutné transformaci české energetiky urychlit. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto vyzval vládu a ministerstvo průmyslu a obchodu, aby se potřebným změnám v energetice začaly naplno věnovat.

„Vláda ve svém programovém prohlášení uvádí, že Green Deal je příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulární ekonomiky výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. S tím plně souhlasíme, ale vysoké ceny emisních povolenek, elektřiny a plynu nás nutí transformaci zrychlit. A na úspěšnosti proměny energetiky, tedy dostupnosti energetických zdrojů a infrastruktury, bude do značné míry závislá i zelená transformace průmyslu,“ vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Stát proto musí začít pracovat například na opatřeních, která povedou k:

• výstavbě a provozu nových bezemisních jaderných zdrojů, včetně splnění taxonomické podmínky vybudování jaderného úložiště,
• akceleraci rozvoje obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů energie, včetně záložních, a nastavení potřebné podpory včetně zajištění nezbytného rozvoje energetické soustavy, např. úpravu plynárenské soustavy na přepravu a distribuci čistého vodíku a směsí vodíku se zemním plynem,
• úspěšnému odchodu teplárenství od uhlí a jeho transformaci,
• zajištění a posílení národních opatření pro zabránění úniku uhlíku,
• rozvoji čisté mobility a souvisejícího bateriového hodnototvorného řetězce za využití těžby lithia v ČR a navazující výroby baterií, zajištění dobíjecí a plnící infrastruktury, včetně zajištění dostatečné kapacity elektrizační soustavy.

Svaz průmyslu současně žádá vládu, aby k uvedeným cílům zabezpečila konkrétní kroky:

• nasměrovat národní a evropské finanční zdroje a nástroje tak, aby došlo k potřebné a obhajitelné aktivaci soukromých prostředků pro všechny velikosti podniků, včetně investic do nových technologií,
• stanovit jasné priority pro vyjednávání legislativy Fit for 55,
• provést urychlenou aktualizaci koncepčních a strategických dokumentů ČR v oblasti energetiky (např. SEK, Vodíková strategie),
• zajistit notifikaci provozních podpor a přechodné transformační podpory tepla a zajistit pro ně dostatečné finanční prostředky,
• zajistit notifikaci zbývajících schémat podpory v Modernizačním fondu, zabezpečit navýšení prostředků v Modernizačním fondu a plně je využít pro investice k transformaci a dekarbonizaci energetiky a průmyslu,
• zajistit finanční prostředky na výplatu plné kompenzace nepřímých nákladů EU ETS za rok 2021 a roky následující,
• přispět k tvorbě regulatorního prostředí podporujícího inovace, modernizaci a dekarbonizaci energetické soustavy,
• vypsat výzvy v Národním plánu obnovy,
• dopracovat studii dekarbonizace průmyslu a definovat požadavky průmyslu na energetickou soustavu (včetně vodíku, biometanu).

„Věříme, že se na všech uvedených prioritách a potřebě konkrétních kroků s vládou shodujeme. Uvědomujeme si, jaké nelehké úkoly nejen v oblasti energetické transformace před sebou Česká republika má. Jsme proto připraveni se maximálně zapojit a pomoci se zabezpečením podmínek pro úspěšnou transformaci,“ dodává Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj informací

Svaz průmyslu a dopravy České republiky a NejBusiness.cz

Datum

28. února 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2028 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál