Zástupci ÚOHS jednali s novým vedením Svazu pekařů a cukrářů

Zástupci ÚOHS jednali s novým vedením Svazu pekařů a cukrářů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže si je vědom důležitosti edukace vybraných skupin soutěžitelů v oblasti soutěžních pravidel, neboť vzdělávání jako takové se řadí mezi atributy podílející se na zkvalitnění soutěžního prostředí v České republice.

I proto je Úřad otevřen příležitostem a setkáním, jejichž prostřednictvím může soutěžitelům objasnit mantinely soutěžního práva a veřejné regulace v oblasti tržní síly a současně informovat o své působnosti v předmětných oblastech.

Úřad se i za tímto účelem setkal se zástupci Svazu pekařů a cukrářů. Předmětem jednání iniciovaného Svazem bylo zejména představit nové vedení Svazu (výkonným ředitelem Svazu se stal Ing. Bohumil Hlavatý a předsedou představenstva cechu Petr Křivka z Pekařství Velké Pavlovice), poskytnout Úřadu informace ohledně situace v pekárenském oboru a osvětlit Úřadem několik soutěžně-právních okruhů týkajících se hlavních zásad dodržování soutěžního práva u profesních spolků (zejména s ohledem na situaci s dramatickým růstem nákladů). Diskutován byl také obsah Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019, o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci, připomínky výrobců v pekárenském oboru ke stávajícímu zákonu o významné tržní síle a k nekalým praktikám obchodních řetězců. Probírány byly rovněž možnosti budoucí spolupráce Úřadu s novým vedením Svazu. Účastníci jednání se shodli, že pekárenský sektor se nachází v poměrně obtížné situaci, je tedy nezbytné o jednotlivých problémech otevřeně hovořit, sdílet informace a vzájemně si vysvětlovat jednotlivé postoje obou stran.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

27. února 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2043 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál