ČD - Telematika: lokomotiva námi dovybavená ETCS může jako první do ostrého provozu

ČD - Telematika: lokomotiva námi dovybavená ETCS může jako první do ostrého provozu

Sdružení dodavatelů ČD - Telematika a AŽD Praha úspěšně dokončilo certifikaci evropského vlakového zabezpečovače ETCS u prototypového vozidla řady 362 WTB pro České dráhy a získalo od Drážního úřadu konečné povolení typu vozidla a jeho uvedení na trh. Toto povolení znamená, že vozidlo je plně způsobilé k ostrému komerčnímu provozu pod ETCS na tuzemské železniční síti, tedy v tzv. režimu Switch-On. Jedná se o vůbec první vozidlo zpětně dovybavené palubní jednotkou zabezpečovače ETCS, které takové povolení v České republice získalo.

„Určitě jde o přelomový moment pro nás a svým způsobem i pro českou železniční dopravu a její budoucnost,“ zdůrazňuje Tomáš Businský, člen představenstva a ředitel úseku telekomunikačních a infrastrukturních služeb ČD - Telematiky. „Nutnost zavádět celoevropský zabezpečovací systém ETCS řeší čeští dopravci z velké části právě takzvaným retrofitem, tedy zpětným dovybavením již provozovaných vozidel tímto systémem. Velmi nás těší, že v oblasti implementace ETCS jsme na úplné špičce a toto prvenství to opětovně potvrzuje,“ dodává Businský.

„Certifikace zabezpečovacího systému ETCS na prototypu řady 362 WTB je významným krokem k zavedení rutinního provozu pod dohledem ETCS na mnoha dnes používaných vozidlech Českých drah. Retrofit je připraven pro více našich perspektivních řad a věříme, že je všechny včas a v dostatečné míře vybavíme evropským vlakovým zabezpečovačem. Na zavedení provozu s ETCS však nepřipravujeme jen techniku. Velmi důležité je připravit také strojvedoucí, proto chceme v březnu odstartovat školení našich zaměstnanců, abychom mohli v brzké době zahájit zkušební provoz s ETCS a na začátku roku 2025 na vybraných koridorech zajistili rutinní provoz pod výhradním dohledem ETCS,“ říká Michal Kraus, místopředseda představenstva Českých drah a náměstek generálního ředitele pro servis.

Vydání konečného povolení Drážního úřadu potvrzuje, že v rámci instalace palubní části systému ETCS byly splněny veškeré evropské i národní požadavky. Tím bylo završeno několikaleté úsilí celého projektového týmu zahrnující projekční práce na technickém řešení, následnou instalaci zařízení na vozidlo a získání všech dokumentů a certifikátů, které tvoří základ pro rozhodnutí o žádosti o vydání povolení typu vozidla a jeho uvedení na trh. ČD - Telematika tímto potvrdila schopnost poskytovat retrofit „na klíč“.

Konkrétní prototypové vozidlo 362 165-3 již v polovině roku 2021 prošlo v ČR úspěšně testy kompatibility traťové a palubní části ETCS a poté obdrželo potřebné certifikáty posouzení shody a bezpečnosti. Další sériové lokomotivy řady 362 WTB již bude možné schválit pro komerční provoz pod ETCS výrazně jednodušším způsobem bez nutnosti doložení celého souboru dokumentace čítajícího více než sto dokumentů.

Sdružení dodavatelů ČD - Telematika a AŽD Praha na základě výsledku veřejné zakázky podepsalo v roce 2019 s Českými drahami rámcovou smlouvu na vybavení až 131 elektrických vozidel systémem ETCS. V intencích rámcové smlouvy byla podepsaná závazná smlouva na vybavení 102 hnacích vozidel národního dopravce řad 162, 162 WTB, 362 a 362 WTB zabezpečovačem ETCS v celkové hodnotě téměř 1,4 miliardy Kč. Úspěšně dokončený retrofit prototypového vozidla řady 362 WTB je významným milníkem plnění této závazné smlouvy. Na dodávkách a instalaci ETCS se podílejí také společnosti ALSTOM Belgium a ČMŽO - elektronika. Retrofit ETCS u vozidel řad 163, 363 a 362 je již v pokročilém stadiu schvalovacího procesu. U zbývající řady 162 WTB by mělo dojít k podání žádosti v nejbližší době.

Zavádění ETCS iniciovala Evropská unie, která se i částečně podílí na jeho financování. Cílem je sjednotit zabezpečovací systémy evropských železnic a tím zvýšit bezpečnost vlakové dopravy napříč členskými státy EU a také umožnit používání vozidel i na území dalších států, aniž by bylo nutné je vybavovat individuálními národními zabezpečovači. V ČR má být od 1. 1. 2025 na vybraných koridorových tratích zaveden tzv. výhradní provoz, kdy na tyto koridory již budou smět vjet pouze vozidla vybavená systémem ETCS.

ČD - Telematika a.s. je významným poskytovatelem v oblasti drážních technologií pro zabezpečení a komunikace a dodavatelem velkoobchodních telekomunikačních služeb a služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou v oblastech jako je silniční telematika.

Zdroj informací

ČD - Telematika a.s. a NejBusiness.cz

Datum

24. února 2022

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

13. března 2024

DKV Mobility rozšiřuje síť dobíjecích stanic

Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, rozšířila svou...

12. března 2024

BILLA svoji novou identitu promítá nejen do svých prodejen

Po představení své nové obchodní strategie, zaměřené na podporu zdraví, správného stravování a na...

12. března 2024

SAP představuje novinky ve správě firemních dat s generativní AI

Společnost SAP oznámila novinky zaměřené na správu firemních dat. Nejvíce inovací včetně využití...

Reklama

Page generated in 1.3232 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál