Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR a Spolek pro ochranu osobních údajů navázali spolupráci při řešení sporů v oblasti zpracování osobních údajů

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR a Spolek pro ochranu osobních údajů navázali spolupráci při řešení sporů v oblasti zpracování osobních údajů

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a Spolek pro ochranu osobních údajů navázali spolupráci při řešení sporů v oblasti zpracování osobních údajů.

Spolupráce je zaměřena na zvyšování povědomí o rozhodčím řízení jako vhodné formě řešení sporů týkajících se otázek zpracování osobních údajů. Spolek zároveň povede seznam rozhodců doporučovaných pro spory v oblasti ochrany osobních údajů. Pro dané spory však bude samozřejmě i nadále možné využít všech rozhodců rozhodčího soudu.

„Rozhodčí řízení je díky svému charakteru, rychlosti a neveřejnosti velmi vhodné pro některé spory týkající se zpracování osobních údajů, zejména pro spory mezi správci a zpracovateli či společnými správci. Jeho neveřejný charakter zároveň zajistí dostatečnou ochranu práv dotčených subjektů údajů.“ uvedl k tomu Vladan Rámiš, předseda spolku.

Juraj Szabó, předseda Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, k tomu dodal: „Velmi vítám spolupráci se Spolkem, která otevírá prostor pro řešení nového typu specializovaných sporů formou arbitráže. Jsem rád, že je to právě náš soud, který bude moci přispívat k jejich rychlému, odbornému a diskrétnímu řešení, což jsou atributy, pro které je již tradičně podnikatelskou veřejností oceňován “.

Správci a zpracovatelé osobních údajů mají podle GDPR řadu povinností a jsou povinni uzavřít písemnou smlouvu, která musí splňovat řadu požadavků daných především čl. 28 GDPR. Taktéž společní správci musí uzavřít smlouvu, která bude definovat jejich vzájemná práva a povinnosti.

Michal Nulíček a Miroslav Uřičař, členové Spolku a rozhodci Rozhodčího soudu k tomu doplňují: „Naše zkušenosti z praktické aplikace GDPR přitom ukazují, že mj. právě spory ze smluv mezi správci a zpracovateli jsou obchodně a právně citlivé a velmi často se v nich řeší otázky a informace, které jsou důvěrné a ani jedna ze stran nemá zájem je zpřístupnit veřejnosti. Příkladem mohou být detaily týkající se bezpečnostních incidentů, resp. případů zneužití dat v širším smyslu, konkrétní přijatá technická opatření a jejich selhání apod. Současně je vhodné tyto spory rychle uzavřít. Právě díky těmto specifickým aspektům je pro jejich řešení rozhodčí řízení velmi výhodné – ze zákona je totiž neveřejné a fakticky mnohem rychlejší než vícestupňové řízení soudní. Kromě toho je méně formální a flexibilní, což bude hráčům v daném odvětví zpravidla rovněž vyhovovat.“

Seznam rozhodců doporučovaných spolkem naleznete v brzké době zde.

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

Již od roku 1949 patří tento stálý rozhodčí soud k nejvýznamnějším mezinárodním arbitrážním institucím a svým přístupem k moderním trendům arbitráže je v evropském i celosvětovém měřítku pozitivně vnímaným subjektem schopným transparentně a kvalitně administrovat jemu příslušné spory.

Rozhodčí soud, resp. jeho řád umožňuje klientům ovlivnit rychlost řízení, vybrat si místo, kde bude probíhat případné ústní jednání, jmenovat kvalitního rozhodce a domoci se tak svých práv s tím, že rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu je ekonomicky dostupné právnickým i fyzickým osobám - českým i zahraničním. Rozhodčí nález je vykonatelný, v souladu s Newyorskou úmluvou, v cca 160 státech světa.

Spolek pro ochranu osobních údajů

Spolek je největší a nejstarší (2014) českou organizací sdružující pověřence pro ochranu osobních údajů a další profesionály zabývajících se zpracováním osobních údajů. Při své činnosti se zaměřuje na osvětu a vzdělávání. Organizuje celou řadu odborných seminářů a konferencí a je také pořadatelem soutěže Pověřenec roku. Je zakládajícím členem EFDPO, Evropské federace pověřenců pro ochranu osobních údajů.

Zdroj informací

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a NejBusiness.cz

Datum

17. února 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3139 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál