MMR reaguje na kontrolní akci NKÚ a připravuje plán podstatného zvýšení dostupnosti sociálního bydlení

MMR reaguje na kontrolní akci NKÚ a připravuje plán podstatného zvýšení dostupnosti sociálního bydlení

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) představil výsledky kontrolního šetření, které poukazují na nízký počet podpořených sociálních bytů z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), za který je odpovědný MMR coby řídící orgán. Celá řada žadatelů dokonce odmítla tuto dotaci s odůvodněním, že pro provoz sociálního bytu potřebuje zákon o sociálním bydlením. Nový ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se rozhodl současný žalostný stav napravit. V nejbližší době se hodlá zasadit o sběr potřebných dat, připravuje zákon o podpoře v bydlení, spolupracuje na tomto tématu s nevládními organizacemi a věří, že cenné závěry NKÚ pomohou ke zvýšení efektivity finančních podpor v této oblasti.

NKÚ odhalil, že značný počet žadatelů odstoupil od svých projektů až poté, co MMR vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nevzniklo tak 522 sociálních bytů. Ivan Bartoš prosazuje politiku postavenou na objektivních tvrdých datech, a proto se v průběhu tohoto týdne obrátí na Český statistický úřad s žádostí o poskytnutí podrobných informací v této věci z nedávného Sčítání lidu, domů a bytů. Ministr tak vyslyšel apel iniciativy Za bydlení, se kterou plánuje v této oblasti spolupracovat. “Převzal jsem ministerstvo, kde podpora sociálního a dostupného bydlení nebyla pro vedení prioritou. To se ovšem nyní musí razantně změnit, a proto avizuji, že udělám maximum pro prosazení účinného zákona o podpoře v bydlení. Zároveň zahajuji sběr objektivních dat, aby bylo možné mnohem lépe zacílit finanční prostředky. Zaměřuji se i na podporu programů v oblasti dostupnosti nájemního bydlení. Zkrátka věřím, že příště nás NKÚ naopak pochválí,” uvádí ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Kritické závěry NKÚ by zpravidla měly vést k systémovým změnám a zlepšení procesu. Nejinak tomu bude i v tomto případě. Poradní tým ministra pro místní rozvoj podrobně vyhodnotí tento kontrolní závěr, kde nechybí například připomínky ke způsobu hodnocení projektů či potřebě zmapovat dopad na zvyšování kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. “Mohu potvrdit, že závěrům NKÚ přikládáme značnou pozornost, a o možnostech podpory sociálního bydlení budeme podrobně hovořit s představiteli měst a obcí. Aktuálně se zaměřujeme na shromáždění potřebných dat. V této oblasti musíme zkrátka dosáhnout podstatného pokroku,” sdělil hlavní ekonomický poradce ministra Otakar Cejnar.

Věcný záměr zákona o sociálním bydlení byl připraven v letech 2017 až 2018. Následně bylo rozhodnuto, po konzultacích s městy a obcemi, že bude nahrazen nařízením vlády, které umožní poskytovat finanční prostředky na pořízení sociálních a dostupných bytů. Program byl aktivován v roce 2019. Bohužel údaje o počtu sociálních bytů stále nejsou plně k dispozici, a proto nutnost znát skutečnou potřebnost sociálních bytů byla zařazena do Koncepce bydlení ČR 2021+ v rámci 2 úkolů: Analyzovat potřeby obcí při zavádění právního rámce sociálního bydlení včetně zhodnocení potřeby investic a zároveň navrhnout a pilotně ověřit systém jednotné evidence bytů k sociálním účelům.

“Současná situace je rovněž odrazem chaotické privatizace bytového fondu v minulosti, která byla zneužita spekulanty a probíhala bez jakéhokoliv plánování budoucích potřeb. Nyní musíme učinit kroky, abychom se přiblížili úrovni vyspělých států, kde je podíl obecních bytů podstatně vyšší. Inspirací je mi Rakousko a zejména Vídeň,” dodává Bartoš.

Je nutné dodat, že MMR prostřednictvím IROP podpořilo již širokou škálu projektů zaměřených mimo jiné na sociální služby a na podporu sociálně vyloučených lokalit. Lze tedy uvést i řadu úspěšných projektů, nicméně pro současnou vládu bude oblast bydlení mnohem větší prioritou, než pro tu předcházející.

Zdroj informací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a NejBusiness.cz

Datum

7. února 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1376 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál