Citi Foundation investuje čtvrt milionu dolarů do programu Evropského fóra zdravotně postižených

Citi Foundation investuje čtvrt milionu dolarů do programu Evropského fóra zdravotně postižených

Nový komunitní projekt zaměřený na podporu lidí se zdravotním postižením a zlepšení jejich postavení ve společnosti odstartuje v únoru 2022. Kromě České republiky poběží i na Slovensku, v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku. Citi Foundation jej pod názvem „Strengthening the Disability Movement in CE“ realizuje ve spolupráci s Evropským fórem zdravotně postižených (EDF), neziskovou organizací reprezentující zájmy více než sto milionů těchto občanů v Evropě.

Projekt si klade za cíl podpořit středoevropské organizace zdravotně postižených v jejich činnostech a aktivitách – od rozvoje kanálů a platforem určených ke komunikaci s osobami se zdravotním postižením přes zajištění přístupu k mezinárodním titulům a programům na úrovni EU až po realizaci programů zaměřených na nové příležitosti a podporu práce s mládeží.

Pětina rozpočtu pro ČR

Prostřednictvím programu bude ve výše uvedených zemích podpořeno celkem pět místních organizací. Přímá pomoc však půjde také 150 konkrétním lidem, kterým program umožní rozšířit si povědomí o svých právech a příležitostech, možnostech finanční podpory z evropských fondů a programů a účastech na networkingových akcích. Citi Foundation věnuje v letošním roce na podporu těchto cílů částku 250 tisíc amerických dolarů, která bude rovným dílem rozdělena mezi zúčastněné země.

V České republice program finančně podpoří Národní radu osob se zdravotním postižením ČR, aby mohla dále rozvíjet svou činnost a aktivity – ať již prostřednictvím modernizace komunikačních systémů, poskytnutím odborné pomoci v oblasti legislativy i poradenství a vzdělávání týkající se možností financování z EU, ochrany práv a zájmů zdravotně postižených občanů a příležitostí pro rozvoj mládeže.

„Lidem se zdravotním postižením se ve střední Evropě stále nedostává dostatečné pozornosti. Příliš mnoho z nich se ocitá na okraji společnosti a žije ve velmi nejistých podmínkách. Proto je nezbytné zaměřit se na jejich integraci do společnosti, aby měli rovný přístup k příležitostem, silnější postavení ve společnosti a mohli plně využívat všechna svá práva. Náš společný program si dává za cíl tuto významnou společenskou výzvu řešit a já jsem hrdý na to, že se Citi Foundation na tuto cestu ve středníEvropě vydává,“ říká Munir  Nanji, ředitel skupiny Citi pro střední Evropu.

„Jednou z hlavních priorit EDF je zlepšení postavení osob se zdravotním postižením v  Evropě a práce sezdravotně postiženými lidmi v mladém věku. Mládež zasáhla pandemie obzvlášť silně. EDF si ve spolupráci se svými členy klade za cíl, aby všichni lidé se zdravotním postižením znali svá práva a mohli se jich domáhat. Evropa bude silnější a  inkluzivnější, když se budeme moci zapojit všichni. Vážíme sinasazení, s jakým Citi Foundation naši práci podporuje,“ řekl prezident EDF Yannis Vardakastanis.

Program je součástí celosvětové iniciativy Citi Foundation Pathways to Progress, která se zaměřuje na rozvoj pracovních dovedností a příležitostí pro mládež. Spojením finančních příspěvků od Citi Foundation, práce dobrovolníků z řad zaměstnanců Citi, kariérních možností v Citi a výzkumu se iniciativa Pathways to Progress snaží pomoci mladým lidem – zejména těm, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí – získat znalosti a zkušenosti pro své uplatnění na trhu práce. Od zahájení programu Pathways to Progress v roce 2014 věnovala globálně Citi Foundation na tyto projekty více než 330 milionů dolarů.

Zdroj informací

Citibank Europe plc a NejBusiness.cz

Datum

4. února 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.1023 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál