Evropské fondy 2021-2027: Většina programů byla předložena Evropské komisi

Evropské fondy 2021-2027: Většina programů byla předložena Evropské komisi

Zasláním programů Evropské komisi (EK) byl naplněn důležitý milník na cestě k čerpání 550 miliard korun pro rozvoj regionů a posílení jejich konkurenceschopnosti v období 2021-2027. Před Vánoci byly do komise zaslány programy Jan Amos Komenský, Technická pomoc a Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, následovaly v první polovině ledna programy Zaměstnanost+, Doprava, Životní prostředí a Integrovaný regionální operační program. Schválení všech programů ze strany EK se očekává nejdříve v dubnu 2022. Vyhlašování výzev je plánováno od května 2022.

„Prioritou je dokončit schvalování všech programů a nabídnout tak žadatelům možnosti podpory co nejdříve,“ uvedla Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů. „Česko patří k zemím, které jsou v přípravách čerpání peněz z unijních zdrojů politiky soudržnosti v dalším programovém období nejpohotovější, což potvrzuje i Evropská komise,“ dodala Grabmüllerová.

Přeložením sedmi programů z celkových devíti splnila Česká republika další milník navazující na předložení strategického rámce pro čerpání prostředků z evropských fondů – Dohody o partnerství, která byla na EK zaslána již v prosinci 2021. Zbývající dva programy – Rybářství a Spravedlivá transformace – budou zaslány do EK do dvou měsíců. Všechny programy pro období 2021-2027 jsou přehledně znázorněny na letáku zde.

Co znamená:

Dohoda o partnerství

Pro programové období připravuje každý členský stát ve spolupráci s Evropskou komisí Dohodu o partnerství (DoP). Ta určuje strategii a investiční priority, pro které se rozhodl příslušný členský stát, a uvádí seznam programů, které chce realizovat, včetně rozložení finančních prostředků mezi nimi. Přípravu DoP v Česku koordinuje MMR. Dokument je výsledkem jednání s řadou partnerů jak s Evropskou komisí a jednotlivými ministerstvy, tak dalších partnerů – krajů, obcí, hospodářských partnerů, zástupců z neziskové či akademické sféry.

Programy

Programy tvoří podrobný popis včetně zaměření, na jaké oblasti a aktivity budou prostředky z evropských fondů využity.

Zdroj informací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a NejBusiness.cz

Datum

20. ledna 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.3716 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál