Studenti radí studentům: Slezská univerzita rozšiřuje poptávanou službu individuálních konzultací pro zájemce o studium

Studenti radí studentům: Slezská univerzita rozšiřuje poptávanou službu individuálních konzultací pro zájemce o studium

Přečíst si recenze o výrobku, který si chcete koupit, není vůbec špatné, lepší ale je zeptat se na přímé zkušenosti někoho, kdo daný výrobek či službu opravdu používá. Přesně tímto názorem se řídila Slezská univerzita, když v loňském roce zaváděla pro zájemce o studium službu individuálních konzultací prostřednictvím svých současných studentů. Středoškoláci možnost zeptat se jen nepatrně starších studentů na jejich vlastní zkušenosti se studiem rozhodně ocenili, univerzita proto letos síť svých ambasadorů studijních programů podstatně rozšiřuje.

Zájemci o studium na VŠ to rozhodně nemají lehké, když se snaží vybrat si v současné, opravdu široké nabídce studijních možností. O tom, že se často zmýlí, svědčí alarmující procento těch, kteří studium vzdají hned v prvním ročníku – v České republice jejich dle dostupných informací okolo 50 %. I když se studijní neúspěšnost studentů 1. ročníků na Slezské univerzitě pohybuje výrazně pod tímto celorepublikovým průměrem, univerzita se dlouhodobě snaží maturantům s orientací a výběrem pomoci. Rozšiřuje míru popisů nabízených studijních programů na svém webu, vydává pro zájemce o studium obsáhlý časopis, zprostředkovává názory současných studentů i absolventů. V loňském roce tento pasivní způsob získávání informací obohatila o interaktivní způsob, když přikročila k ustavení sítě ambasadorů studijních programů, tzn. svých současných studentů. Tito dobrovolníci poskytují na vyžádání osobní zkušenost se svým univerzitním studiem a odpovídají na konkrétní, individuální dotazy zájemců o dané studium.

„Snažili jsme se vcítit do pozice a potřeb maturantů, kteří by si rádi a odpovědně zvolili svůj studijní program na vysoké škole. V loňském, pilotním ročníku zájem o nabídku těchto individuálních konzultací předčil naše očekávání“, říká o úspěšném projektu rektor Slezské univerzity doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. a dodává: „Informace např. ze studijních oddělení nebo od garantů studijních programů si zájemci mohli vyžádat již dříve, ale využití těchto možností v širším měřítku jim pravděpodobně bránil přirozený ostych. Úspěch služby našich ambíků tkví v tom, že si informace předávají studenti, které z hlediska věku dělí od tazatelů většinou jen pár let a kteří se při svém výběru studia a při realizaci přijímacích zkoušek pravděpodobně dostali do stejné situace jako tito tazatelé. Dá se říci, že díky tomu si také tyto dvě skupiny velmi dobře rozumí.“

Ke službě tzv. ambíka se studenti hlásí dobrovolně. Univerzita jim pak zabezpečí odborné školení komunikačních dovedností a zveřejní jejich kontaktní vizitku u konkrétního oboru, který studují. Ambíkem se přitom může stát jen student, který již má se studiem konkrétní zkušenosti, typicky tedy student 2. ročníku. Zájemci o studium pak může z vlastní zkušenosti pomoci orientovat se v konkrétním studijním programu, předat mu vlastní zkušenost ohledně náročnosti studia, seznámit jej s předměty, které studium obsahuje, poradit mu s přípravou na přijímací zkoušku či přiblížit studentský život.

Slezská univerzita aktuálně ve dvou městech ČR (v Opavě a Karviné) nabízí na nejnižším, bakalářském typu studia na 70 studijních programů. Služby ambíka mohou zájemci využít u téměř poloviny z nich. Velký počet studijních programů je totiž nových, a proto ještě nemají k dispozici studenty s dostatečnou zkušeností pro poskytování tohoto poradenství. Univerzita tak bude v následujících letech svou síť studentských ambasadorů, jejíž rozjezd a první fungování podpořila prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání také Evropská Unie, dále podporovat a rozšiřovat.

Zdroj informací

Slezská univerzita v Opavě a NejBusiness.cz

Datum

19. ledna 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

13. března 2024

DKV Mobility rozšiřuje síť dobíjecích stanic

Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, rozšířila svou...

Reklama

Page generated in 1.1348 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál