MMR: Za období 2014-2020 bylo příjemcům proplaceno 480,9 miliard Kč

MMR: Za období 2014-2020 bylo příjemcům proplaceno 480,9 miliard Kč

V pondělí 17. ledna se sešla Rada pro fondy Evropské unie na pracovní úrovni, která projednala aktuální stav čerpání z fondů EU v končícím programovém období 2014-2020 i stav přípravy nového období 2021-2027. Stranou nezůstalo ani blížící se předsednictví ČR Rady EU, při kterém chce MMR upozornit na rozrůstající se portfolio politiky soudržnosti. Z důvodu epidemiologické situace proběhlo jednání online.

„Čtvrté čtvrtletí loňského roku se neslo v duchu vyhlašování posledních výzev. Čerpání je dlouhodobě plynulé a díky včasnému splnění pravidla n+3 nepřichází Česko o žádné finanční prostředky přidělené z fondů EU,“ uvedla Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů.

Ke konci prosince loňského roku bylo příjemcům v součtu proplaceno 480,9 mld. Kč, což je 72,9 % celkové alokace končícího programového období 2014-2020. Největší část těchto prostředků vzhledem k celkové alokaci programu byla proplacena v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – více než 97 % celkové alokace (přes 69 mld. Kč). Druhým v pořadí je OP Technická pomoc, ve kterém bylo příjemcům proplaceno téměř 82 % vyhrazených prostředků (skoro 4,5 mld. Kč). V závěsu za ním je OP Zaměstnanost, ze kterého bylo celkem proplaceno přes 81 % prostředků (tedy více jak 50,5 mld. Kč).

Dalším bodem jednání byl aktuální stav přípravy příštího programového období 2021-2027. V polovině prosince byla k formálnímu vyjednávání a schválení Evropské komise (EK) předložena Dohoda o partnerství a následně před Vánoci první programy Jan Amos Komenský, Technická pomoc a Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. 5. ledna 2022 byl Komisi předložen program Zaměstnanost+, a následně pak i Doprava. Předložení ostatních programů, mezi něž patří IROP a programy Životní prostředí a Rybářství, je plánováno v průběhu ledna. Schválení všech devíti programů ze strany EK se očekává nejdříve v dubnu 2022. Následně bude možné vyhlásit první výzvy, jejichž největší část je plánována na druhou polovinu tohoto roku.

Vedle stavu čerpání a přípravy nového programového období byla tématem jednání také komunikace politiky soudržnosti během českého předsednictví Rady EU, kterého se Česko ujme ve druhé polovině tohoto roku. Prioritou MMR během českého předsednictví je otevřít politickou debatu o budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2027 a prezentovat tuto evropskou politiku coby dlouhodobý a moderní nástroj, který zohledňuje potřeby regionů a zároveň pružně reaguje na nové výzvy, jako jsou pandemická krize, změna klimatu či přeměna energetiky.

Co znamená:

Rada pro fondy EU je nadresortním odborným a poradním orgánem vlády ČR, který se pravidelně schází k diskuzi nad aktuálními otázkami. Na pracovní úrovni jsou jejími členy zástupci ústředních orgánů státní správy, poradních a pracovních orgánů vlády ČR, územních samosprávných celků, sociálních a hospodářských partnerů, nestátních neziskových organizací a podnikatelů.

Pravidlo n+3 ovlivňuje časovou způsobilost výdajů. V praxi to znamená, že například finanční prostředky alokované pro členský stát pro rok 2017, musí být reálně vyčerpány nejpozději do tří let - tj. do konce roku 2020. Toto pravidlo je klíčové pro přípustnou dobu realizace projektu a jeho finanční vypořádání.

Zdroj informací

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a NejBusiness.cz

Datum

18. ledna 2022

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

13. března 2024

DKV Mobility rozšiřuje síť dobíjecích stanic

Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, rozšířila svou...

12. března 2024

BILLA svoji novou identitu promítá nejen do svých prodejen

Po představení své nové obchodní strategie, zaměřené na podporu zdraví, správného stravování a na...

12. března 2024

SAP představuje novinky ve správě firemních dat s generativní AI

Společnost SAP oznámila novinky zaměřené na správu firemních dat. Nejvíce inovací včetně využití...

Reklama

Page generated in 1.3632 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál