Průměrná úroková sazba úvěrů na spotřebu se dlouhodobě drží na stabilní úrovni

Průměrná úroková sazba úvěrů na spotřebu se dlouhodobě drží na stabilní úrovni

Jak dokládají výsledky Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů, vývoj úrokových sazeb je u úvěrů na cokoli v porovnání s úvěry na bydlení dlouhodobě stabilní. Hodnota indexu, která v posledních čtyřech letech osciluje mezi 6 a 7 %, v listopadu mírně vzrostla o 0,38 procentního bodu na 6,42 %. Jak upozorňují odborníci, u spotřebitelských úvěrů ovlivňuje výši splátky především splatnost úvěru nežli úroková sazba.

Na rozdíl od hypotečních úvěrů není u úvěrů na cokoli nejdůležitějším parametrem sazba. Její změna nemá na výši splátky tak dramatický vliv. „Jestliže se úroková sazba u průměrného úvěru na spotřebu zvýší o 1 %, dopad na splátku se bude pohybovat pod 200 korunami měsíčně. O poznání větší vliv na splátku úvěru má jeho výše, a především splatnost. Čím bude splatnost kratší, tím vyšší měsíční splátka čeká žadatele o úvěr. Jednoduše řečeno, je třeba nejprve zhodnotit výslednou splátku, a až potom úrokovou sazbu,“ doporučuje Martin Novák, hlavní analytik společnosti Broker Consulting. 

U žádosti o spotřebitelský úvěr hraje zcela logicky zásadní roli jeho posouzení bankou. Poskytovatelé úvěrů obecně využívají dva přístupy k poskytování spotřebitelských úvěrů a určení úrokové sazby. Prvním z nich je sazebníkový, druhým je tzv. risk-based-price model. V případě prvního modelu jsou jasně stanovena jak pásma úrokových sazeb, tak i přísnější riziková kritéria. Žadatel o úvěr má tedy přesnou informaci o výši sazby, nicméně může dojít k tomu, že jeho úvěr schválen nebude. Druhý model přistupuje k poskytování úvěrů na spotřebu z pohledu klienta. Poskytovatel úvěru zhodnotí klienta na základě rizikových kritérií a podle toho mu nabídne úrokovou sazbu, která odráží riziko případného nesplacení. Jedná se tedy o model, který žadateli nabízí mnohem vyšší šanci na schválení, ovšem za vyšší cenu. 

„Také v období mezi vánočními svátky by klienti měli mít na paměti, že spotřebitelský úvěr je dobrý sluha, ale zlý pán. Klientům, kteří se ocitnou v nenadále životní situaci, může tento úvěr pomoci vyřešit rychlý nákup čehokoliv. V žádném případě by ale neměl sloužit k nákupu zážitků a dárků,“ upozorňuje Jiří Tatýrek ml., ředitel pražské pobočky OK POINT Luka.

Zdroj informací

Broker Consulting, a.s. a NejBusiness.cz

Datum

30. prosince 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

DoporučujemePřihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0652 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál