Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů

Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů

Dne 21. 12. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti CPI PROPERTY GROUP société anonyme, se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, rue de la Vallée 40 (dále jen „Navrhovatel"), správní řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").

Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat společnost IMMOFINANZ AG, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Wienerbergstraβe 11. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti pronájmu kancelářských prostor a prodejních ploch. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0665/2021/KS do 8 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS (ID datové schránky: fs2aa2t), e-mailu (posta@uohs.cz) nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

Zdroj informací

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a NejBusiness.cz

Datum

24. prosince 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0439 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál