Hlavní rizika na prahu roku 2022: Energetická krize, geopolitika a COVID

Hlavní rizika na prahu roku 2022: Energetická krize, geopolitika a COVID

Globální obchodní rizika se ve 4. kvartálu 2021 mírně zhoršila. Rizika se neustále vyvíjejí, pokud jde o jejich typy a geografické oblasti, a mohou být také neočekávaná. Dopady se projevují napříč podnikatelským spektrem – od živnostníků až po nadnárodní korporace. Podle zprávy Dun & Bradstreet mezi nejvýznamnější rizika aktuálně patří globální inflace v souvislosti s energetickou krizí, pnutí mezi USA a Čínou stejně jako COVID-19. Firmy, které podnikají na více trzích také ovlivní zpomalení čínské ekonomiky, problémy v dodavatelsko-odběratelských řetězcích nebo politika v EU.

Praha, 15. 12. 2021: Zpráva Dun & Bradstreet Global Business Risk Report (GBRR) řadí největší aktuální hrozby pro podnikání na základě potenciálního dopadu každého rizikového scénáře na společnosti, přičemž každému riziku přiřazuje vlastní skóre. Skóre z deseti největších rizik se používá k výpočtu celkového skóre globálního obchodního dopadu (GBI – Global Business Impact).

Skóre GBI od Dun & Bradstreet se ve 4. čtvrtletí 2021 mírně zvýšilo na 288 z 282,5 ve 3. čtvrtletí 2021, ale bylo nižší než nedávná maxima 332, která byla zaznamenána ve 2. a 3. čtvrtletí 2020. Přestože je skóre GPI pod úrovněmi zaznamenanými v průběhu roku 2020, zůstává vyšší, než je dlouhodobý průměr 267,6. Firmy, které podnikají na více trzích, nadále čelí vysoké míře nejistoty a vyhlídky pro mezinárodní podnikání zůstávají poměrně obtížné.

Deset největších rizik, která vstupují do hodnocení, je založeno na odborných znalostech týmu ekonomů společnosti Dun & Bradstreet, kteří pokrývají 132 zemí, a které představují více než 99 % celosvětového HDP. Posuzují klíčová rizika vycházející z jejich regionu. Výsledné riziko je kalkulováno na základě velikosti pravděpodobného dopadu události na globální prostředí a pravděpodobnosti, že k události skutečně dojde.

Mezi hlavními riziky stále dominují energetická krize, geopolitika a COVID-19

Z deseti nejvýznamnějších identifikovaných rizik jsou nejméně tři přímo spojena s probíhající globální energetickou krizí. Bezprostřední obavy vyvolávají rostoucí ceny, které rozdmýchaly inflační tlaky po celém světě. Kromě toho závislost EU na dodávkách energie z Ruska se může stát novým zdrojem napětí v rámci EU, a i pro vztahy mezi EU a Ruskem. Energetická krize rovněž zpochybnila schopnost některých zemí splnit sliby týkající se dekarbonizace, což může způsobit značný zmatek pro společnosti, které chtějí přijímat investiční rozhodnutí v této oblasti.

V geopolitice sílí obavy USA z čínských vojenských manévrů a jejích rostoucích schopností, čímž se zvyšuje pnutí mezi dvěma hlavními světovými mocnostmi. Půdu pro první krizi v Evropě po odchodu Angely Merkelové z vrcholné politiky připravuje hromadění ruské armády podél ukrajinské hranice a migrační tok z Běloruska.

A konečně, narušení globálních dodavatelských řetězců způsobených COVID-19 pokračuje. Zatímco celosvětový pokrok v očkování byl ve 3. čtvrtletí 2021 významný, Afrika v tomto pohledu nadále pokulhává. To představuje riziko nových mutací. Mezitím další lockdowny v Evropě z důvodů dalších vln šíření COVID-19 – navzdory vysoké proočkovanosti – vyvolává otázky ohledně potřeby aplikovat posilovací dávky očkování.

S ohledem na široký rozsah rizik definovaných ve zprávě Dun & Bradstreet je zřejmé, že týmy financí, nákupu a řízení dodavatelských řetězců napříč všemi obchodními sektory musí bojovat s dopady stále komplikovanějšího a globalizovaného světa.

Energetická krize: rostoucí ceny a politická rizika

Již více než deset let po globální finanční krizi se centrální banky na rozvinutých trzích potýkají s nízkou inflací. Ale v důsledku pandemie se spotřebitelské a výrobní ceny vyšplhaly na maximální hodnoty za několik dekád. Tento růst cen byl podpořen nesouladem nabídky a poptávky u komodit a přetrvávajícím narušením globálních dodavatelských řetězců. Ještě důležitější ale je, že zvýšení cen, které bylo zpočátku odborníky po celém světě považováno jako přechodné, zůstalo na vzestupu celé měsíce, což vyvolává otázky ohledně načasování a rozsahu měnové politiky. Toto téma se prolíná nejméně polovinou rizik definovaných v seznamu Dun & Bradstreet.

Globální inflace: Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou energie doprovázející znovuotevření ekonomiky se pravděpodobně zhorší s příchodem zimy na severní polokouli. Ta přichází v době, kdy OPEC+ nevyslyšel americkou žádost na uvolnění dodávek ropy. Riziko, že se dále porostou ceny energií, je největším problémem ve 4. čtvrtletí 2021 se skóre GPI 42 (skóre se pohybuje v intervalu 1–100; vyšší skóre znamená větší dopad).

Potíže dodavatelských řetězců: narušení odběratelsko-dodavatelských vztahů se v průběhu pandemie objevovalo opakovaně od polovodičů po komodity. Toto riziko zůstává zvýšené i ve 4. čtvrtletí, ale za zmínku stojí i historické sucho v Brazílii, Argentině a Paraguayi, které pravděpodobně znesnadní klíčové říční plavby lehčích nákladů.

Energetická výzva pro Evropu: Summit COP26 – konference o změně klimatu – v listopadu 2021 přinesla smíšené závěry ohledně opatření v oblasti klimatu. Největší riziko, které z toho plyne, je zmatek ohledně směru a tempa energetického přechodu. Zatímco tlak na dekarbonizaci na celém světě je zřejmý a země se přihlásily k emisním cílům, energetická krize způsobená nedostatkem uhlí ukázala omezení při plnění těchto cílů. To představuje výzvu pro obchodní investiční rozhodnutí. Tomuto riziku Dun & Bradstreet přiřadila skóre GBI 21.

Fiskální obavy na rozvíjejících se trzích: Trvalý nebo náhlý nárůst cen by mohl přimět více rozvíjejících se trhů ke zpřísnění měnové politiky. To zvýší jejich náklady na obsluhu dluhu, což může vést ke snížení ratingu země a tlaku na státní rozpočty. Navíc to pravděpodobně sníží vyhlídky na globální ekonomický růst. Tomuto riziku Dun & Bradstreet přiřadila skóre GBI 20.

COVID-19

Vzhledem k tomu, že firmy dva roky po vypuknutí pandemie, která se stane jednou za život, stále bojují s návratem k normálu, existují značné nejistoty, včetně rizika nových vln, smrtících variant, rostoucích platebních neschopností a insolvencí, změn v politice a rozdílné ekonomické situaci, trajektorie je míří směrem k zotavení. V seznamu deseti největších rizik podle Dun & Bradstreet figurují tři rizika související s tímto tématem:

  • nové vlny COVID-19: I když rozvojové země v Asii a Tichomoří dosáhly významného pokroku v očkování, Afrika stále pokulhává. To by mohlo vést k obnovujícím se vlnám infekcí a dalším lockdownům. Tomuto riziku Dun & Bradstreet přiřadila skóre GBI 35.

  • ekonomické zpomalení v Číně: Čína dodržuje politiku nulové tolerance vůči COVID-19. Tento přístup si vyžádal uzavřené hranice a narušení podnikatelské činnosti v regionech, i když absolutní počet pozitivních případů zůstal nízký. Kromě toho Čína také trpěla nedostatkem energie a rostoucím problémům v sektoru nemovitostí. Společně to znamená, že čínská ekonomika bude růst pomaleji než dříve. To bude mít dalekosáhlé dopady na ekonomiky, které se při svém vývozu začaly spoléhat na čínskou poptávku. Jako jediná velká ekonomika, která se v roce 2020 vyhnula recesi, a jako hnací motor globálního růstu v posledních dvou desetiletích představuje zpomalení ekonomiky v Číně riziko pro globální oživení. Tomuto riziku Dun & Bradstreet přiřadila skóre GBI 30.

  • politická polarizace: Výrazný nárůst dlouhodobé nezaměstnanosti jako následek Covid-19 může být předzvěstí populistických vlád s nacionalistickou identitou v demokraciích a zvýšených protivládních protestů v autoritářských zemích. Vítězství kandidátů na extrémech politického spektra v nadcházejících volbách, počínaje Argentinou, může vést ke zvýšené politické nejistotě. Dalšími důležitými volbami, které je třeba v tomto ohledu sledovat, budou francouzské prezidentské volby v roce 2022. Skóre GBI pro toto riziko je hodnoceno jako 21.Nová geopolitická rovnováha

Strategická soutěž s Čínou má v USA podporu obou stran. S prezidentem Bidenem v Bílém domě je vyšší šance, že USA a Čína mohou vést dialog, ale zvýšená spolupráce USA s tradičními spojenci také znamená, že Čína možná bude muset čelit širší „západní“ alianci. Zhoršující se vztahy s Čínou donutí rozvojové země závislé na dvou největších světových ekonomikách, aby dosáhly křehké rovnováhy ve svých obchodních a investičních jednáních.
Zároveň německé politické vedení po Merkelové nemusí být schopno naplnit očekávání EU v otázkách, jako je energetická bezpečnost, klimatická politika, soudržnost uvnitř EU či vztahy s Ruskem, Tureckem, USA, Čínou. Bez silného německého vedení může být budování konsenzu na úrovni EU ještě obtížnější, což ovlivní její budoucnost. V souvislosti s tím, jak svět nachází novou geopolitickou rovnováhu, jsou v rámci tohoto společného tématu identifikována dvě klíčová rizika.

  • Konkurence mezi USA a Čínou: Bude nutné dosáhnout rovnováhy spolupráce (např. v oblasti změny klimatu), konkurence (např. v oblasti obchodu a mnohostranných institucí) a konfliktu (např. v oblasti Tchaj-wanu nebo v Jihočínském moři). Existuje riziko, že rostoucí obavy USA z čínských vojenských manévrů vůči Tchajwanskému regionu a z rychle rostoucích sil jaderného arzenálu Číny budou další negativní spirálou obchodních a technologických omezení. GBI skóre pro toto riziko je vysoké 36.

  • Politika v EU: Vojenská přítomnost Ruska podél ukrajinské hranice a narůstající počet migrantů přicházejících přes Bělorusko na polských hranicích připravily půdu pro první zahraničněpolitický test post-Merkelské Evropy. Imigrace je pro evropský blok jedním z nejvíce polarizujících témat a zpackaná reakce bude mít vnitropolitické důsledky. GBI skóre pro toto riziko je hodnoceno na 28.Skóre Global Business Impact společnosti Dun & Bradstreet za 4. čtvrtletí 2021 ukazuje, že rizika, kterým podniky čelí, zůstávají zvýšená. Propuknutí Covid-19 a pokusy o kontrolu jeho šíření a zároveň zmírnění dopadu na obchodní aktivitu, a společenské napětí mají zvýšená rizika – ilustruje, jak neočekávané události mohou náhle zhoršit rizikové prostředí pro podniky působící přeshraničně.

Skóre za 4. čtvrtletí 2021 zdůrazňuje, že osoby s rozhodovací pravomocí musí mít připraveny pohotovostní plány pro náhlé narušení zdánlivě bezpečných dodavatelských řetězců a zvýšit povědomí o geopolitickém vývoji. Rizika se neustále vyvíjejí, pokud jde o jejich typy a geografické oblasti, a mohou být také neočekávaná. Dopady se projevují napříč podnikatelským spektrem – od živnostníků až po nadnárodní korporace. Liší se tím, do jaké míry jsou tyto podniky ovlivněny. Klíčem k udržení, růstu a prosperitě v těchto dobách je využití dat k přeměně rizik na příležitost.

Zdroj informací

Dun & Bradstreet Holding B.V. a NejBusiness.cz

Datum

15. prosince 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Zajímavosti a tiskové zprávy

24. května 2024

NOBO AUTOMOTIVE bude vyrábět sedladla pro BMW v GARBE PARKU České Budějovice

Společnost GARBE, specialista na logistické a průmyslové nemovitosti ve střední a východní Evropě,...

20. května 2024

Bonami expanduje do Itálie

onami, prodejce nábytku dekorací a vybavení do domácnosti, se rozšiřuje na další trh, tentokrát do Itálie....

10. května 2024

Investiční fond Vetfund otevírá nejmodernější veterinární kliniku v ČR

V Praze na Palmovce zahájila od května svou činnost nejmodernější veterinární klinika v České republice....

2. května 2024

VDT Technology dokončila projekt digitálního dvojčete úpravny vody

VDT Technology, vývojář digitálních aplikací pro vodárenský průmysl, dokončil spolu s partnery inovativní...

23. dubna 2024

Klimatická neutralita ve stavebnictví. STRABAG chce dosáhnout zdánlivě nemožného do roku 2040

Odvětví stavebnictví patří s podílem téměř 38 % na celosvětových emisích k největším znečišťovatelům...

17. dubna 2024

Bonett pod vlastní značkou otevírá první dvě CNG stanice na Slovensku

Přední český dodavatel alternativních pohonných hmot Bonett vstupuje se svojí značkou na slovenský trh....

12. dubna 2024

ČEPRO spouští prodej nového paliva se 100% obsahem HVO

Společnost ČEPRO od dubna pro své velkoobchodní zákazníky nabízí nové palivo s obchodním označením HVO...

25. března 2024

Direct pojišťovna překonala další dva milníky. Má 3,5 miliardy v portfoliu a půl milionu klientů

Direct pojišťovna potvrzuje svou dlouhodobou pozici mezi nejrychleji rostoucími pojišťovnami na trhu....

13. března 2024

Komerční banka bude vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ

Od 18. března 2024 do 15. dubna 2024 bude Komerční banka vyplácet zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank CZ...

13. března 2024

DKV Mobility rozšiřuje síť dobíjecích stanic

Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, rozšířila svou...

Reklama

Page generated in 1.2622 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál