Desítky žadatelů se hlásí do programu ELENA od NRB

Desítky žadatelů se hlásí do programu ELENA od NRB

Národní rozvojová banka prostřednictvím programu ELENA nabízí pomoc při přípravě investic do energeticky náročných budov, a to uhrazením 90 procent vynaložených nákladů. Banka má k dispozici k přerozdělení 63 milionů korun. Někteří zájemci se už o příspěvek přihlásili, ostatní budou mít šanci i během roku 2022.

Do programu ELENA se zapojilo již více než deset zájemců z veřejného sektoru. Mezi prvními byly např. města Kladno a Děčín. „Každým dnem počet žadatelů o poradenství při přípravě EPC projektů narůstá. Pro města, kraje a instituce je k přerozdělení k dispozici 55 milionů korun,” říká za Národní rozvojovou banku EPC specialista Vladimír Sochor.

„ELENA myslí také na sektor podnikatelský a přerozdělí mezi ně osm milionů korun. Už nyní se o podporu hlásí desítky klientů. Podnikatelům nabízíme zajištění energetického posudku. Dále nabízíme pomoc při přípravě projektu a kompletaci žádosti o bezúročné financování z programů ENERG a Úspory energie od Národní rozvojové banky,” říká Sochor.

ELENA pokračuje i v roce 2022

Národní rozvojová banka nabízí uhrazení 90 procent nákladů vynaložených na přípravu revitalizace nehospodárných budov. Snížením energetické náročnosti se náklady na provoz sníží až o polovinu. Investici pak splácí ušetřené peníze za energie, a to s návratností vložených prostředků maximálně do 12 let.

„Žádosti o poradenství budou moci zájemci podávat i v nadcházejícím roce. Nutné je ovšem říci, že prostředky, které NRB získala, jsou omezené. Tedy, čím dříve zájemci o podporu požádají, tím je větší šance na čerpání příspěvku z programu ELENA,” doplňuje k podmínkám podpory koordinátor programu ELENA Čestmír Hrdinka.

Realizace prvních projektů pro podnikatele začne již během roku 2022. Ve veřejném sektoru je to o něco náročnější. Celý proces přípravy trvá až několik měsíců. To znamená, že k realizaci těchto projektů dojde začátkem roku 2023.

Program ELENA

Program ELENA (European Local ENergy Assistance) je financován z programu HORIZONT 2020 spravovaném Evropskou investiční bankou. Nabízí poradenství při zpracování energeticky úsporného projektu a získání energetického posudku. Cílem programu je usnadnit realizaci energeticky úsporných opatření. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření. Program ELENA nabízí úhradu až 90 % způsobilých výdajů na vybrané činnosti spojené s realizací projektu. Je vhodný nejen pro podnikatele, ale i pro, města, kraje a další subjekty veřejné správy. Národní rozvojová banka skrz program ELENA pomůže s přípravou EPC projektu, přípravou zadávacího řízení na realizační firmu (ESCO) nebo s přípravou povinných dokumentů pro žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Národní rozvojová banka

Národní rozvojová banka, a.s., působí na trhu od roku 1992, toho času jako Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře dlouhodobě udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky.

Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtů krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu. V roce 2020 NRB svými produkty podpořila 10 636 projektů, v objemu přes 51 miliard korun napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů. Dceřinými společnostmi NRB jsou Národní rozvojový fond, který se zaměřuje na rozvoj infrastruktury se zapojením soukromých zdrojů, a Národní rozvojová investiční, jež poskytuje podporu ve formě kapitálových finančních nástrojů soukromému i veřejnému sektoru.

Zdroj informací

Národní rozvojová banka, a.s. a NejBusiness.cz

Datum

15. prosince 2021

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.0453 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál