Chytré obaly mohou zamezit plýtvání a zvýšit kvalitu prodávaného zboží

Chytré obaly mohou zamezit plýtvání a zvýšit kvalitu prodávaného zboží

Moderní historie obalové technologie byla v rámci tehdejšího Československa zahájena větou: „Vaše zboží musí být od nynějška značeno čárovými kódy!“ Dnes jsou čárové kódy běžnou součástí každého zboží, dříve vymoženost nejnovějších technologií. Kam se obalová technologie do té doby posunula a jaká je budoucnost obalového průmyslu?

„V rámci přístupu k chytrým obalům můžeme rozlišit dva hlavní proudy. První z nich se vyznačuje hlavně praktickým zjednodušením manipulace s obalem a obaleným výrobkem, zatímco druhý se zaměřuje na využívání pokročilých vědeckých poznatků a technologií,” říká Gabriela Fabianová generální ředitelka společnosti RAJA, předního výrobce obalových materiálů.

Chytrá řešení, která šetří čas a ulehčují práci

Obecným trendem v oblasti chytrého balení je snaha (nejen) e-shopům ulehčit co nejvíce práci a zefektivnit proces balení. Na trhu se proto čím dál častěji objevují všemožné vychytávky, jako jsou krabice, které mají sofistikovaný systém skládání. Několika snadnými pohyby díky němu dojde ke složení krabice a automatickému vytvoření dna.

Pro přepravu křehkého zboží nebo zboží nestandardního formátu na trhu existují tzv. chytré výplně. Zde díky smíchání dvou látek vzniká pěnová hmota, která se dostane do všech prázdných prostor a přesně se přizpůsobí tvaru ukládaného zboží.

„Novým trendem je také individualizace existujících obalu ve snaze vyjít vstříc koncovým uživatelům. Příkladem může být jeden z britských výrobců cereálií, který se rozhodl usnadnit nákupy zákazníkům se zrakovými problémy. Nejen, že své krabice vybavili popisky v Braillově písmu, ale také je vybavili kódem NaviLens. A umožnili tak zákazníkům poslechnout si veškeré informace uvedené na krabici v audio podobě,” popisuje nové trendy v balení Gabriela Fabianová.

NaviLens je kód podobný QR kódu. Vyvíjen je přímo pro lidi se zrakovým handicapem. Jeho výhodou je, že smartphone nemusí zaostřovat, zvládne snímat v pohybu, na delší vzdálenost (až 12 m) a pod úhlem až 160°. Také pro něj není problém srozumitelně komunikovat situace, kdy začne smartphone snímat několik kódů najednou. Prvního nasazení se dočkal jako pomocník při navigaci v hromadné dopravě.

Chytré obaly k ochraně spotřebitelů

Technologický pokrok se v posledních letech projevuje zejména v potravinářském průmyslu, kde se tzv. chytré obaly objevují čím dál častěji. Může se jednat například o QR kódy, díky kterým si zákazníci mohou zjistit podrobné informace o složení nebo původu zboží.

Také čárové kódy se využívají daleko sofistikovaněji a mohou být velkým přínosem například ve zdravotnictví, kde je možné díky GS1 systému identifikovat léky a zdravotnické prostředky a sledovat je po celou dobu jejich životnosti – od výroby až přímo ke konkrétnímu pacientovi. Tento systém navíc přispívá k větší efektivitě, a zejména k omezení chyb při léčbě pacientů a zamezení výskytu padělaných léčiv.

Aktivní balení (nejen) proti plýtvání

Zvláštní kategorií jsou také tzv. aktivní obaly. Ty jsou vybaveny speciálním štítkem, která přímo reaguje na určité podněty přicházející z okolí. Jedná se například o indikátory ukazující čerstvost potravin, nebo hlídající správné nastavení podmínek pro skladování.

Takovéto senzory dokáží sledovat celou řadu parametrů – například zvýšená koncentrace nějakého plynu, která vzniká v důsledku nežádoucích procesů v potravinách. Dále dokáží odhalit přítomnost bakterií, vlhkost, nesprávnou teplotu nebo například přítomnost nějakého alergenu.

Aktivní balení ale není vhodné jen pro potravinářský průmysl, své opodstatnění si najde v celé řadě odvětví a dokáže usnadnit zejména skladování a přepravu zboží a látek, které jsou náročné na konkrétní podmínky a náchylné na vnější vlivy, jako je například pyrotechnika, chemikálie nebo farmaceutické výrobky.

Investice, která má velký potenciál

„Může se zdát. že takové obaly povedou jistě ke zvýšení nákladů. Přímý náklad na jeden obal se opravdu může zvednout, ale je potřeba se na situaci podívat z nadhledu. Takto sofistikované obaly mohou přinést další úspory v rámci celého řetězce. Výhody, které může jejich používání přinést jsou například snížení množství padělků na trhu, zvýšení kvality zboží, prodloužení trvanlivosti a tím i omezení plýtvání. A to jsou faktory, které se přímo promítají do spokojenosti zákazníků a tím i do celkového obrazu, jaký si značka buduje,” uzavírá Gabriela Fabianová z Raja.

Zdroj informací

Rajapack s.r.o. a NejBusiness.cz

Datum

10. prosince 2021

Fotogalerie

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.2796 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál