Česko v rámci EU dominuje v zavádění umělé inteligence, celkově v digitalizaci však citelně zaostává

Česko v rámci EU dominuje v zavádění umělé inteligence, celkově v digitalizaci však citelně zaostává

Podle výsledků Indexu digitální ekonomiky a společnosti Digital Economy and Society Index (DESI) za rok 2021 se Česko mezi 27 členskými státy EU řadí na 18. místo, a tedy oproti roku 2020 si o jedno místo pohoršilo. Lepší výsledek ČR i nadále dosahuje v integraci digitálních technologií, kde v rámci EU zaujímá 15. příčku. Dominuje ale v oblasti umělé inteligence (AI), kde s přehledem obsadila první pozici.

„Česká republika se v aktuálním evropském indexu digitalizace propadla o jedno místo a stále je pod evropským průměrem. Jednou z oblastí, kde má Česko citelný dluh, je využívání dostupných analytických nástrojů v komerční sféře, které mohou velmi rychle a poměrně jednoduše zvýšit efektivitu firem, zkvalitnit vztahy s klienty ale i posílit bezpečnost v elektronickém prostředí. Analýzu velkých dat využívá jen desetina českých firem, naproti tomu na Maltě, v Nizozemsku nebo Dánsku je to téměř třtina,“ uvedl Petr Šlajchrt, Country Director společnosti SAS Institute pro Českou republiku.

Zcela jiná situace je v zavádění umělé inteligence. Přijetí dvou nebo více technologií umělé inteligence v rámci firem EU 27 je nejvyšší v Česku (40 %), následuje Rakousko (37 %), Řecko a Litva (obě po 34 %). Naopak nejnižší je v Irsku (14 %), na Slovensku a v Estonsku (v obou případech po 15 %). Záměrem Evropské komise je, aby více než 75 % společností v EU přijalo technologii AI do roku 2030.

Česko i nadále zaujímá vedoucí postavení v elektronickém obchodování, přičemž roste podíl malých a středních podniků prodávajících on-line. Naproti tomu se značná část českých podniků stále potýká s velkými obtížemi při hledání digitálně kvalifikovaných pracovníků. Ačkoli se podíl digitálních odborníků mezi absolventy zvyšuje, stále neodpovídá poptávce a mnohým podnikům chybí dostatečné know-how nebo podpora pro odbornou přípravu svých vlastních zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání.

„Další pozitivní informací z letošního indexu DESI 2021 je skutečnost, že podíl Čechů s alespoň základními digitálními dovednostmi převyšuje průměr EU a čtvrtina českých podniků nabízí svým zaměstnancům odbornou přípravu v oblasti IT,“ doplnil Petr Šlajchrt.

Zdroj informací

SAS a NejBusiness.cz

Datum

24. listopadu 2021

Sociální sítě NejBusiness.cz

Doporučujeme

Přihlášení

Přihlášení
E-mail:
Heslo:

Reklama

Page generated in 1.254 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál